Get to know us

microfoneDirector of Comundos Bart Vetsuypens is interviewed in this podcast. He explains how the non-profit got started in 2014, and talks about the work that it continues to do in the areas of media literacy and digital storytelling.

video icoonWorkshop Digital Storytelling in South Africa: During the workshop, the participants acquired skills on media literacy and brainstormed on their topics. They wrote the text and gave feedback to their peers, looked for appropriate images, music and recorded the ´voice over´. They edited their video with open source software and reflected on how they can further apply their gained skills in their organization.

NEWS

Digitale storytelling als empowerment. Dat is het doel van de Belgische vzw Comundos. Wereldwijd voorziet de organisatie in cursussen mediawijsheid voor jongeren. ‘Door mensen uit het Zuiden hun story te laten maken, geef je de regie uit handen. ( Alma De Walsche, Mo-magazine)

We gaan met onze cursus tegen fake news online.  Vooraf gaven we deze in bibliotheken en aan leerkrachten  (zoals op ictdag.be).

Mediawijsheid is de kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analytische en reflectieve wijze met media om te gaan, voor het eigen welzijn en de persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn om te kunnen functioneren als volwaardig democratisch burger van de 21e eeuw.

 

 

Pagina's

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.