news

Niets is zo krachtig als een sterk verhaal om mensen te overtuigen.
En in deze tijden vertel je dat verhaal het beste digitaal.

Meer info over deze cursus

Ik kreeg de kans om drie maanden stage te lopen bij Comundos terwijl ik een Master in Pedagogische Wetenschappen volgde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Interculturele dialoog is een proces dat een open en respectvolle uitwisseling of interactie omvat tussen individuen, groepen en organisaties met verschillende culturele achtergronden of wereldbeelden. Tot de doelstellingen behoren: een dieper begrip ontwikkelen van diverse perspectieven en praktijken; om de deelname, de vrijheid en het vermogen om keuzes te maken te vergroten; gelijkheid bevorderen; en om creatieve processen te verbeteren.

Pagina's

Een gift voor Comundos

Sinds jaren staat Comundos afgelegen gemeenschappen, scholen en ngo´s bij in digitale inclusie. We doen dat op een originele manier door in te zetten op mediawijsheid. We werken met ´multiplicators´ die we leren kritisch na te denken en om relevant gebruik te maken van communicatietechnologie.

Mogen we je een financiële bijdrage vragen zodat wij dit werk verder kunnen zetten en mensen die het minder goed hebben kansen kunnen bieden om hun 'inspirerend verhaal' te doen?

Bij voorbaat dank!

Klik hier om onze acties te steunen.

Je wordt doorgeschakeld naar het fonds ´Vrienden van de Comundos´beheerd door de Koning Boudewijnstichting.