16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

Bevordering van vreedzame en inclusieve samenlevingen, toegang tot rechtspraak voor iedereen en versterking van verantwoordelijke en effectieve instellingen op alle niveaus.
Lees meer over doelstelling 16

16. VREDE, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID