Een gift voor Comundos

Doe een gift op de volgende bankrekening of gebruik het online tool.

IBAN BE10 0000 0000 0404
Mention: 017/1520/00041

Uw donaties worden gebruikt om digitale inclusie in de strijd tegen armoede te versterken. Comundos ontvangt veel verzoeken tot ondersteuning van organisaties in het Zuiden, maar we kunnen ze niet beantwoorden zonder uw steun.
Digitale inclusie betekent niet alleen toegang hebben tot het internet, maar ook weten hoe deze constructief en kritisch te gebruiken.
Je wordt doorgeschakeld naar het fonds ´vrienden van de Comundos´ beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Bart Vetsuypens - bart (AT) comundos.org

 

 

Nederlands

Een gift voor Comundos

Comundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Klik hier om onze acties te steunen.

Je wordt doorgeschakeld naar het fonds ´Vrienden van de Comundos´beheerd door de Koning Boudewijnstichting.