news

In deze les ontdekken we meer over het onderwerp SDG13 - Klimaatverandering

Interculturele dialoog is een proces dat een open en respectvolle uitwisseling of interactie omvat tussen individuen, groepen en organisaties met verschillende culturele achtergronden of wereldbeelden. Tot de doelstellingen behoren: een dieper begrip ontwikkelen van diverse perspectieven en praktijken; om de deelname, de vrijheid en het vermogen om keuzes te maken te vergroten; gelijkheid bevorderen; en om creatieve processen te verbeteren.

Hoe werk je aan gendergelijkheid in je klas?

Hoe werk je met digitale verhalen in Aardrijkskunde?

Bij Comundos werken we al jaren rond de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Met korte verhalen, gemaakt in een cursus over ´digital storytelling´, geven ze een authentieke kijk op wat bij de deelnemer ‘leeft’. Deze verhalen zijn goed materiaal om over de SDG's na te denken en ze te analyseren.

Pagina's