news

Comundos beoefend mediawijsheid met eenvoudige technologie.
Kom alles te weten over de NGO die jongeren op een eenvoudige manier versterkt en bewust maakt en hen hun eigen verhalen laat vertellen.

Mediawijsheid en "Digital Storytelling" promoten, met behulp van gratis software en toegankelijke technologieën, al dan niet verbonden met het internet. Dat is de strategie Comundos om jongeren te leren hun “digitale verhalen” te vertellen en te delen, waardoor ze kritisch nadenken over hun rol als burger, in overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).

Comundos, aanwezig in meer dan 10 landen, van alle continenten, viert haar 5-jarig bestaan met meer dan 600 opgeleide leraren en opvoeders, die in vierdaagse cursussen de kennis kunnen doorgeven van hoe digitale verhalen kunnen gemaakt worden over de eigen realiteit. In de workshops verbeteren studenten, naast het oefenen van digitale vaardigheden en communicatie, ook hun schrijfvaardigheid.

Het is een proces van sociale “empowerment”, waarbij elke burger medeauteur is van informatie en kennis, en een boodschap overbrengt. De honderden korte films met levensechte personages en verhalen, geproduceerd in een paar uur, en met eenvoudige apparatuur, boeien en laten zien dat het mogelijk is om deel te nemen aan het economische en collectief leven door middel van media-educatie. Het vereist noch voorkennis, noch formeel onderwijs, noch grote technische vaardigheden.

In de praktijk draagt Comundos bij aan het versterken van digitale inclusie en mediageletterdheid als instrument voor ontwikkeling, naast het versterken van het democratische gebruik van de media.

We gaan met onze cursus tegen fake news online.  Vooraf gaven we deze in bibliotheken en aan leerkrachten  (zoals op ictdag.be).

In de wereldwijde strijd tegen Covid-19 is informatie essentieel. Verschillende talen van over de hele wereld komen samen om dezelfde boodschap te verspreiden.

Comundos da voz a quienes no la tienen, permite que sus historias inspiren a otros y crea un hermoso lazo entre sueños y esperanzas remotas. Una de las piezas de este puzle son los voluntarios con los que cuenta Comundos, siendo yo, Leyre, una de ellos. Como Voluntaria del Año 2018, me gustaría compartir mi experiencia de los últimos 12 meses con Comundos.

Met de opbrengst van deze Warmste Week voorzien wij computers in landbouwscholen in Kameroen. Hiermee brengen we technologie tot in deze scholen.

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Dit jaar gaat 100% van de middelen naar het aankopen van laptops voor afgelegen landbouwscholen in Kameroen. Wil jij deze leerlingen kansen bieden? Zet je schouders onder ons project en organiseer een actie.

Pagina's