news

Ik kwam de organisatie voor het eerst tegen bij de UNESCO Global Media and Information Literacy Feature Conference uit 2018 die gehost werd door de Vytautas Magnus Universiteit uit Kaunas in Litouwen. Sindsdien is mijn passie voor hun werk niet gestopt.

By Jude C. Abugu

Digitale inclusie is vandaag een essentieel instrument in de strijd tegen armoede en voor de sociaal-professionele integratie van plattelandsjongeren. Digitale inclusie betekent niet enkel toegang hebben tot het web, maar ook weten hoe het op een constructieve en kritische manier te gebruiken.

Bedankt om onze acties te ondersteunen. 
Een fonds ´vrienden van Comundos´ werd opgericht, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Donaties van minimum € 40 per jaar aan de Stichting ontvangen een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag (artikel 145/33 CIR).

Bankrekening: IBAN BE10 0000 0000 0404
Vermelding: 017/1520/00041

 

Mediawijsheid is de kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analytische en reflectieve wijze met media om te gaan, voor het eigen welzijn en de persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn om te kunnen functioneren als volwaardig democratisch burger van de 21e eeuw.

 

 

Klimaatverandering is een gemeenschappelijke zorg voor ons allemaal. Als Comundos aan mensen in Guatemala, Honduras, Mozambique, de Filippijnen en Brazilië vraagt welke boodschap ze willen overbrengen aan de wereld, is het antwoord vaak "onze zorg over klimaatverandering."

De meeste filmpjes zijn vertaald naar het engels . Daardoor is er een groter aanbod in dit taalgebied te vinden. 
Wilt u ons helpen door het vertalen van korte teksten ( video´s) of andere inhoud van de website? 
Geef ons een seintje op infoATcomundos.org 

Pagina's