news

Met de hulp van media-geletterdheid klassen, leerde ik om informatie te krijgen van het internet. Ik heb ook geleerd over klimaatverandering. Ik controleerde het weerbericht en ik weet wanneer de regen zal vallen.

In deze les ontdekken we meer over het onderwerp SDG13 - Klimaatverandering

Interculturele dialoog is een proces dat een open en respectvolle uitwisseling of interactie omvat tussen individuen, groepen en organisaties met verschillende culturele achtergronden of wereldbeelden. Tot de doelstellingen behoren: een dieper begrip ontwikkelen van diverse perspectieven en praktijken; om de deelname, de vrijheid en het vermogen om keuzes te maken te vergroten; gelijkheid bevorderen; en om creatieve processen te verbeteren.

Hoe werk je aan gendergelijkheid in je klas?

Hoe werk je met digitale verhalen in Aardrijkskunde?

Pagina's