De Kracht van Communicatie om Discriminatie te overwinnen.

De Kracht van Communicatie om Discriminatie te overwinnen.
Dit digitale verhaal gaat over de kracht van communicatie om de discriminatie te overwinnen. Om de mensenrechten ten volle te respecteren, koppelen we terug naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN, kwaliteitsonderwijs (SDG4), ongelijkheid verminderen (SDG 10), vrede, veiligheid en sterke publieke diensten (SDG16) en partnerschap om doelstellingen te bereiken (SDG 17) zijn namelijk vereisten voor de uitbanning van discriminatie.
Video Duration: 
02:29
Creator: 
Leyre and Nadia
Date: 
zondag, november 19, 2017
Level: 
Youth
Description2: 

De kracht van communicatie om discriminatie te overwinnen

Hallo! Ik ben Leyre uit Spanje en dit is mijn vriend Roberto uit Peru. Hij volgt een master in economie aan de universiteit van Barcelona in Spanje.

Veel latino’s zoals Roberto hebben te maken met discriminatie in Spanje. Ze moeten racistische praat aanhoren, omgaan met eenzaamheid en ze worden afgewezen door de samenleving.
Maar we geloven dat de Spaanse jeugd hier verandering in kan brengen en liefde en vrede kan laten overwinnen door middel van communicatie.

Haat dringt binnen en veroorzaakt verdeeldheid onder de mensen. We moeten echter niet kijken naar elkaars verschillen en zwakten.
In plaats daarvan zouden we moeten kijken naar wat de Spanjaarden en de latino’s elkaar te bieden hebben en samenwerken. We moeten bescheiden zijn en dankbaar zijn voor wat we van elkaar leren en slechte ervaringen omzetten in waardevolle lessen.

We moeten liefde en respect zaaien om de vredesbloem te laten bloeien.
Vriendelijkheid is wat ons gelijk maakt, ongeacht etniciteit, religie, ideologie, cultuur of sociale klasse. Als je iemand anders' omgeving accepteert, zal die persoon hetzelfde doen.
Haat zal er altijd zijn, dus we mogen ons er niet door laten vangen. Vriendelijk zijn is een keuze en wint in elk geschil.

Dankzij educatie en communicatie kunnen we elkaar beter begrijpen en een einde maken aan vooroordelen en discriminatie: en dat geeft ons macht.
Dit zorgt voor vrede, waardoor we geen onderscheid meer maken en ons kunnen verenigen als één familie, genaamd de mensheid.
Dat is de kracht van communicatie die discriminatie zal overwinnen.

 

Hoe gebruik je deze video in klasverband?

De auteurs van de video creëerden didactisch materiaal (klik om te downloaden of link vanonder) om een constructieve dialoog op te bouwen.

Discriminatie is een probleem dat waard is om aan te pakken in klasverband om gesprekken te voeren die gedachten omtrent dit thema kunnen veranderen. De workshop, die ontworpen is door de makers van deze video, Nadia Ikram en Leyre Del Carmen Rebollo Blanco, studenten aan de UCLL (Leuven) zal onderwijzers hierbij helpen.

In de eigen woorden van de auteurs:

Onze methode, die berust op dialogen, biedt de studenten de mogelijkheid om kritisch te denken en hun communicatieve vaardigheden te verbeteren. Bovendien zullen de dialogen gericht zijn op cultuur en discriminatie, waardoor hun kennis rond die thema’s zal verbreden. Het samenwerkingsverband zal de studenten in staat stellen hun appreciatie voor andere culturen te vergroten, wat de culturele integratie bevordert. De workshop helpt ook om SDG 10 (ongelijkheid verminderen) te behalen en om Artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UNESCO, 1948) te vervullen.

Het gebruik van digitale media - video en PowerPoints - zal eveneens de kennis en het bewustzijn van de mensen vergroten, wat hen in staat zal stellen om discriminatie in hun omgeving te bestrijden. Zo helpt onze workshop en ons leerplan studenten voor elkaar te zorgen door middel van communicatie. En zo kan de mens zich bevrijden en menselijker worden, volgens Freire (1993).

Ten slotte willen we Comundos bedanken voor de workshops digital storytelling. Zonder die workshop was de creatie van dit verhaal niet mogelijk.

Hier zijn enkele foto's van de workshop in Leuven, in december 2017:

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.