Episode 05: Ontbossing in Afrika en de gevolgen ervan

Episode 05: Ontbossing in Afrika en de gevolgen ervan
Original Language: 

Dit interview volgt op een eerdere video van Zacky Madilo:

De impact van de NGO FAJALOBI in Idiofa, Democratische Republiek Congo

Podcast Duration: 
06:46
Creator: 
Noémie Paté & Zacky Madilo
Date: 
dinsdag, mei 30, 2023
Podcast Category: 

Zou de mensheid kunnen overleven zonder bossen? In Afrika, de bakermat van de mensheid, verdwijnen de bossen in een verontrustend tempo. Deze analyse is gemaakt door een pan-Afrikaans panel uit Congo, Kameroen, Benin en Senegal.

Presentator:

Welkom allemaal bij deze Comundos podcast, waar we de auteurs van digitale verhalen interviewen. We stellen hen vragen over hun verhalen om een dieper inzicht te krijgen in de boodschap die ze willen overbrengen.

Voordat we beginnen, willen we u eraan herinneren wie we zijn: Comundos is een vereniging zonder winstoogmerk. We streven ernaar gemeenschappen met elkaar te verbinden, ondersteunen mediageletterdheid en bevorderen digital storytelling als een manier om jongeren over de hele wereld een stem te geven. We willen hen in staat stellen zich uit te drukken en de kwesties die voor hen belangrijk zijn onder de aandacht te brengen.

Hallo, ik ben Noémie Paté. Voor deze aflevering hebben we het genoegen om Zacky Madilo uit te nodigen, die een video heeft gemaakt over de ontbossing in Afrika.

Welkom Zacky. Kunt u ons meer vertellen over de huidige situatie van de bossen in Afrika en de impact die de klimaatverandering heeft op deze bossen?

Gast:
Hallo Noémie. Elk jaar vindt er in Afrika grootschalige ontbossing plaats, waarbij grote delen van de bossen worden gekapt voor verschillende doeleinden, zowel voor de waardevolle boomsoorten als voor andere doeleinden. Daarnaast worden er ook grote gebieden verbrand door de bevolking, vaak zonder goede reden.

De gevolgen van klimaatverandering in Afrika zijn eveneens verwoestend. Het leidt tot het verdwijnen van waardevolle natuurgebieden, het verlies van biodiversiteit en de uitsterving van talloze diersoorten. Bovendien neemt bodemerosie in veel steden en landen toe als gevolg hiervan. De opwarming van de aarde vormt een bedreiging voor veel regio's, en zelfs voor de hele wereld, maar veel mensen zijn zich niet bewust van dit gevaar.

Presentator:
Wat zijn de voornaamste redenen voor de ontbossing in Afrika?

Gast:
Bossen worden om verschillende redenen gekapt. Allereerst hebben sommige lokale gemeenschappen weinig financiële middelen, dus kappen ze bomen om het hout te verkopen en geld te verdienen om hun gezin te onderhouden en de onderwijskosten van hun kinderen te betalen. Daarnaast worden bossen soms gekapt om landbouwgrond te creëren, aangezien dit vaak de enige bron van inkomsten is voor boeren. Sommige mensen kappen ook bomen vanuit de overtuiging dat het bos zich op natuurlijke wijze zal herstellen, zoals God het bedoeld heeft. In Afrika worden bomen tevens gebruikt als brandhout, voor het maken van planken, balken en hutten. Ten slotte worden bomen ook gekapt voor de handel in hardhout en stamhout. Bijvoorbeeld in Kameroen wordt wekelijks een aanzienlijk aantal vrachtwagens met gekapt hout naar de haven vervoerd voor die handel.

Presentator:
Hoe kunnen we ontbossing tegengaan en de bossen van Afrika behouden?

Gast:
Het eerste wat we moeten doen, is bomen aanplanten. Gelukkig zijn er al enkele NGO's die daar actief mee bezig zijn. Het is ook van cruciaal belang om bewustwording te creëren bij de mensen die in bosgebieden wonen over het belang van de bossen. Veel mensen denken dat bossen zich altijd zullen herstellen. Het is ook belangrijk om een verantwoord gebruik van bossen te bevorderen en een evenwicht te vinden tussen menselijke behoeften en het behoud van de bossen. We moeten mensen ook aanmoedigen om biochar te gebruiken. Biochar is milieuvriendelijker dan traditionele houtskool, omdat het wordt gemaakt van houtafval en ander organisch materiaal. Ten slotte kan het integreren van bijenteelt helpen bij het voorkomen van bosbranden als gevolg van vandalisme. Wanneer mensen inkomen genereren uit honing, zullen ze zowel hun bijenkorven als het bos beschermen. Bovendien dragen bijen bij aan de bestuiving van planten, wat de biodiversiteit bevordert. Het houden van bijen kan dus een geweldige manier zijn om het milieu te beschermen en tegelijkertijd lokale gemeenschappen te helpen geld te verdienen.

Presentator:
De oplossingen die u heeft gepresenteerd zijn echt goede ideeën. Het is hoopgevend om te zien dat er diverse complementaire benaderingen bestaan om de bossen in Afrika te behouden.

Hoe kan mediageletterdheid bijdragen aan de strijd tegen ontbossing in Afrika?

Gast:
Mediageletterdheid speelt een essentiële rol in het vergroten van het bewustzijn bij het publiek over de gevolgen van klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Ik ben ervan overtuigd dat als we deze discipline, die een aanzienlijke communicatieve meerwaarde biedt, verder ontwikkelen, we een groot aantal mensen kunnen informeren en bewust kunnen maken van de uitdagingen die ontbossing met zich meebrengt en de gevolgen daarvan voor het menselijk leven.

Presentator:
Hoe heeft deze ervaring uw perceptie van de media beïnvloed? Op welke manier heeft deze ervaring u al geholpen?

Gast:
In mijn gemeenschap merk ik bijvoorbeeld dat mensen tegenwoordig minder geneigd zijn om het nieuws via de radio te volgen en in plaats daarvan liever hun tijd op het internet doorbrengen. Daarom is het van belang dat we verschillende manieren ontwikkelen om onze boodschap via de media te verspreiden, zodat we een groter aantal luisteraars kunnen bereiken.

Ik heb deze ervaring al gebruikt om de activiteiten van onze NGO FAJALOBI populairder te maken. We hebben korte video's gemaakt die mensen een algemeen beeld geven van onze organisatie.

Presentator:
Het is heel interessant om te weten dat u deze ervaring hebt kunnen gebruiken om de activiteiten van uw NGO, FAJALOBI, toegankelijker te maken. 

Als laatste vraag zou ik u willen vragen wat u geleerd heeft van uw ervaring met Comundos?

Gast: 

Dankzij Comundos heb ik geleerd om korte instructievideo's te maken. Deze aanpak is een educatief hulpmiddel waarmee iemand informatie op een eenvoudige manier kan uitleggen. Ik ben ervan overtuigd dat het van groot belang is om een breed scala aan mensen, vooral jongeren, op te leiden in deze vaardigheid.

Presentator:
Oké, hartelijk bedankt Zacky om al mijn vragen te beantwoorden. Dankzij dit interview hebben we inzicht gekregen in het belang van bosbehoud in Afrika, evenals de oorzaken van ontbossing en de mogelijke oplossingen. We hebben ook bijgeleerd hoe mediageletterdheid kan bijdragen aan de strijd tegen ontbossing door mensen bewuster te maken van milieukwesties.

Dank jullie wel, beste luisteraars, om deze aflevering van de Comundos-podcast te beluisteren. Mis onze andere boeiende afleveringen niet en ontdek de vele digitale verhalen die beschikbaar zijn op onze website, Comundos.org, en op ons YouTubekanaal. Reis met ons mee via deze verhalen.

Rating: 
Nog geen stemmen

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.