Wat is mediawijsheid ?

Nederlands
Wat is mediawijsheid ?

Mediawijsheid is de kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analytische en reflectieve wijze met media om te gaan, voor het eigen welzijn en de persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn om te kunnen functioneren als volwaardig democratisch burger van de 21e eeuw.

 

 

Mediawijsheid is de kennis, houding en vaardigheden om op technisch bekwame, creatieve, analytische en reflectieve wijze met media om te gaan, voor het eigen welzijn en de persoonlijke ontwikkeling die nodig zijn om te kunnen functioneren als volwaardig democratisch burger van de 21e eeuw.

In het competetentiemodel is de definitie van mediawijsheid kernachtig verwoord: ‘Mediawijsheid = de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.’

 

Hoe men mediawijsheid kan meten: 10 competenties

Besef van de mediatizering van de samenleving
Begrijpen hoe de media wordt gemaakt
Hoe de media de werkelijkheid ´kleuren´
Het gebruik van randapparatuur, software en applicaties
Zich oriënteren in verschillende media omgevingen
Vinden en verwerken van informatie
Het creëren van inhoud
Deelnemen aan sociale netwerken
Reflecteren over het eigen mediagebruik
Zelf de media bereiken

Bron: :  Competentiemodel Mediawijsheid

 

 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.