The Power of Intercultural Skills

The Power of Intercultural Skills
Interculturele communicatie is het proces van het uitwisselen van betekenisvolle boodschappen tussen individuen met verschillende culturele achtergronden. Het gaat om meer dan alleen taal; Het gaat om het begrijpen en respecteren van verschillende perspectieven, tradities en waarden.
Video Duration: 
06:00
Creator: 
All 6
Date: 
dinsdag, juni 4, 2024
Level: 
Adult
Description2: 

 Intercultural communication is the exchange of information between individuals who are unalike culturally.

Waarom is het belangrijk? Waarom is het noodzakelijk om interculturele vaardigheden te beheersen?  

Globalisering en veranderende demografie:

Of we het nu positief of negatief zien, globalisering is een dominante kracht die onze huidige samenleving vormgeeft. Het heeft onze wereld kleiner gemaakt door mensen en culturen over grenzen heen met elkaar te verbinden via handel, technologie en reizen.

De wereld wordt steeds diverser. Door de veranderende demografie veranderen onze buurten en werkplekken, mensen met verschillende achtergronden leven en werken meer dan ooit samen.

Andere culturen begrijpen en respecteren is cruciaal voor succes, zowel qua werk als in het sociale leven.

Wanneer al deze verschillende culturen met elkaar in contact komen, kunnen er conflicten ontstaan.  

Nu immigratie, communicatie, media, economie en transport de wereld met elkaar blijven verbinden, ... zal het multiculturalisme vermoedelijk verder toenemen.   

Of het nu op school, op het werk of ergens anders in de wereld is, het is belangrijk om te leren hoe je vreedzaam met interculturele conflicten omgaat.   

Neem nu bijvoorbeeld de opwarming van de aarde. Het is een complex probleem dat samenwerking en begrip vereist tussen landen met verschillende culturele, economische en politieke achtergronden.
Vaardigheden ontwikkelen om verschillende perspectieven te begrijpen en te respecteren helpt ons om meningsverschillen op te lossen en sterkere relaties op te bouwen.

Toename van populisme: xenofobie en stereotypering

In onze verbonden wereld beginnen vooroordelen vaak met onschuldige opmerkingen als 'Ik ben geen racist, maar...' of 'Het is maar een grapje', 'Sommige van mijn beste vrienden zijn...' Maar deze woorden kunnen escaleren en leiden tot discriminatie of erger.  Kleine grapjes kunnen leiden tot vooroordelen tegen een minderheidsgroep en kunnen uitgroeien tot verbale beledigingen, discriminatie, geweld en, in extreme gevallen, tot uitroeiing.    Interculturele vaardigheden zijn cruciaal om deze cyclus te doorbreken. 

We worden niet geboren met stereotypen. Ze worden aangeleerd en versterkt door sociale voorstellingen en persoonlijke ervaringen. Het aanleren van interculturele vaardigheden helpt ons om stereotypen te doorbreken en begrip te creëren.  Door actief contact te leggen met verschillende gemeenschappen, naar hun verhalen te luisteren en onze eigen vooroordelen op te merken, kunnen we de barrières neerhalen die discriminatie aanwakkeren.

Persoonlijke groei en verantwoordelijkheid

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, laten we het hebben over onze persoonlijke groei en verantwoordelijkheid en waarom dat zo belangrijk is in dit gesprek over interculturele vaardigheden. Interactie met andere culturen is niet alleen weten hoe je 'hallo' zegt in verschillende talen of verschillende exotische gerechten proberen. Het gaat erom onszelf beter te begrijpen en tegelijkertijd ook mensen met een totaal andere achtergrond. 

In ons hele leven krijgen we de kans om mensen, hun verschillende levenswijzen en culturen te leren kennen. We kunnen kiezen! Ofwel vermijden we deze kansen en leven we in onze eigen bubbel, ofwel omarmen we die verschillen en leren we ervan!  Als we ons verdiepen in andere culturen, verbreden we onze horizon en leren we meer bij over onze eigen identiteit en cultuur.   

Het is aan jou om verantwoordelijkheid op te nemen en begrip en respect te tonen, wat ervoor zorgt dat jouw wereld een betere plek wordt, terwijl je ook je persoonlijke groei bevordert!   

 

De kenmerken van een ethische interculturele communicator

Maar wat zijn deze vaardigheden? Wat maakt ons een goede interculturele communicator?

  • Iedereen al een gelijke behandelen, ongeacht onze verschillen

  • Actief in contact komen met mensen van verschillende achtergronden 

  • Luisteren zonder oordeel 

  • Geduldig vragen stellen om de andere beter te begrjipen 

  • Begrijpen dat culturele verschillen kunnen leiden tot misverstanden 

  • Moeite doen om andere culturen te leren kennen 

  • Samenwerking en vreedzame conflictresolutie weten te waarderen 

  • Diversiteit binnen culturele groepen erkennen 

  • Iedereen betrekken bij het gesprek 

"Het zijn niet onze verschillen die ons verdelen. Het is ons onvermogen om die verschillen te erkennen, te aanvaarden en te vieren.  “(Lorde 1986: 197)

Bij Comundos bevorderen we, door het beoefenen van mediageletterdheid, de interculturele uitwisseling en omarmen we de mogelijkheid om van elkaar te leren.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.