Verlies van land en cultuur

Verlies van land en cultuur
Het departement “Peten” omvat de grootste regio van Guatemala en bestaat voornamelijk uit wouden die bijgevolg de thuisbasis zijn van vele soorten fauna en flora. Doorheen de laatste jaren is de situatie enorm veranderd.
Video Duration: 
02:24
Creator: 
Nery Dubon
Date: 
zaterdag, oktober 18, 2014
Level: 
Youth
Description2: 

Hallo, mijn naam is Neri Dubón. Ik ben een leraar in het NUFED educatief centrum, in de stad Dolores in Petén.  Onze regio, Petén, heeft enorm geleden onder het kappen van bossen, de aanplant van oliepalm, invoering van vee en de winning van olie.

“Jij verhuist, of ik zorg ervoor dat je verdwijnt.” Is een zin die met regelmaat gebruikt wordt door mensen die geïnteresseerd zijn in het grondgebied van anderen. Onze fauna en flora is enorm gereduceerd.

Tegenwoordig is de regen steeds schaarser, de periodes van warmte nemen toe. Het verlies van bosoppervlakte zorgt voor meer overstromingen waardoor steeds meer mensen moeten verhuizen naar stedelijke gebieden. Er verdwijnt elk jaar duizenden hectaren bos in het hele land, het grootste verlies daarvan vindt plaats in ons departement.

Dit wordt veroorzaakt door bosbranden, ontbossing en de introductie van invasieve uitheemse plantensoorten. Mensen worden gedwongen hun land te verkopen om plaats te maken voor grote bedrijven.

Bijgevolg worden veel dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd, zoals de ara en tapir, de ceder, de mahonieboom en vele anderen.

Vandaag vraag ik hulp om onze afdeling te redden, als onderdeel van de hele planeet. Neem deel aan onze herbebossingscampagne om 1 miljoen inheemse bomen in de regio te planten. Help ons de verandering door te voeren. Je kunt dit doen voor een groene planeet.

 

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.