De impact van de mijnbouw op het milieu

De impact van de mijnbouw op het milieu
De impact op het milieu van het opgraven van minerale reserves in het dorp Mazua, in het Memba district, Mozambique.
Video Duration: 
03:47
Creator: 
Felix
Date: 
donderdag, september 15, 2016
Level: 
Youth
Description2: 

Mijn naam is Felix Hilário. Ik ben een leraar ICT en Visual Education aan de São João Baptista Technische Hogeschool in Marrere. Ik zal spreken over de gevolgen die de ontginning van grondstoffen in Mazua heeft op het mileu.

De locatie van het verhaal is het administratieve centrum van Mazua, gelegen in het Memba district, in de provincie Nampula in Mozambique. In het noorden grenst deze regio aan het administratieve centrum van Chipene, in het noordwesten aan Cava, in het zuidwesten aan het administratieve centrum van Cava en in het zuiden aan het administratieve hoofdkwartier van Memba.

In deze regio wordt het opgraven van goud en andere waardevolle grondstoffen uitgevoerd door de gemeenschappen. Anorganische stoffen worden uit de aarde gewonnen en worden daarna gebruikt als basismaterialen bij de productie van een groot aantal producten, gaande van huishoudelijke producten tot auto’s, bruggen en juwelen.

De voornaamste gevolgen hiervan voor het milieu zijn de visuele vernieling van het landschap, zoals men in het dorp zelf kan zien, de beïnvloeding van ondergrondse waterstromen, water-, lucht- en bodemvervuiling, vernieling van fauna en flora en het veroorzaken van trillingen. De vervuiling van de bodem en de verdere gevolgen op het milieu hangen samen met verschillende fases van het ontginnen van verschillende grondstoffen, zoals bijvoorbeeld het opgraven van land of het vergroten van bestaande putten. Doorheen dit proces zijn de meest voorkomende gevolgen voor de gezondheid het breken van beenderen tijdens opgravingen, malaria, diarree en soa’s en het aannemen van kinderen om werk uit te voeren zodat zij niet meer naar school gaan. Conclusie De exploitatie van de grond gaat gewoon door omdat er sociale en economische voordelen aan gebonden zijn voor het volk, zoals bijvoorbeeld het meebrengen van pannen, radio’s, televisies en zonnepanelen.

Ik zou, gezien de geweldige vernieling die de opgravingen met zich meebrengt, willen dat de autoriteiten ernstige maatregelen treffen die dit fenomeen doen verminderen. Ook zou men herbebossing, diversificatie van waterstromen (om vervuiling tegen te gaan) en het in gebruik nemen van moderne ontginningsmethodes moeten bewerkstelligen.

 

Rating: 
1

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.