Aardrijkskunde

Nederlands
Aardrijkskunde

Hoe werk je met digitale verhalen in Aardrijkskunde?

Het doel van dit hoofdstuk is om studenten aardrijkskunde bij te brengen door hen digitale verhalen te laten zien uit verschillende landen en continenten (Brazilië, Honduras, Benin,…) en specifieke gebieden of gemeenschappen.

Zodra ze een video bekijken, kunnen ze een aantal vragen beantwoorden, hiervoor moeten ze leren om handige tools te gebruiken (bijv.Google Maps, Google Earth, Ventusky) om specifieke informatie over plaatsen te krijgen.

Met dit hoofdstuk willen we ´leren´ bevorderen door gebruik te maken van online media-applicaties, groepswerk en actief onderzoek.

Comundos biedt een korte cursus over het gebruik van Google Earth en Google Maps. Zie bijlage ( EN)

Doelstellingen:

 • Leerlingen leren om online tools te gebruiken die verband houden met aardrijkskunde en kaarten
 • Aangeleerde theorie in de praktijk te brengen.
 • De specifieke woordenschat van aardrijkskunde aanleren.
 • Individueel en groepsleren bevorderen.

Vragen en opdrachten (studenten zullen ook de algemene vragen hierboven beantwoorden):

 • Van welk continent en land op de kaart wordt dit verhaal verteld?
 • Wat is het soort klimaat in die regio? (gematigd, polair, droog, koud, tropisch?)
 • Wat is de dimensie van deze regio? En de bevolkingsdichtheid?
 • Leg uit hoe u aan deze informatie bent gekomen en welke tool u heeft gebruikt. (Leerlingen kunnen andere tools gebruiken om informatie te krijgen door te zoeken op Google)
 • Beschrijf de geografische regio met Google Maps of Google Earth, met vermelding van de breedtegraad, lengtegraad, watermassa (oceanen, zeeën, meren…), vegetatie, en leg uit of het een bergachtig of vlak gebied is. (bijv. deze regio staat in contact met de Atlantische Oceaan, er zijn hoge bergen ...)
 • Wat is het lokale klimaat nu in de regio van het verhaal? (temperatuur, neerslag, windsnelheid…). Studenten kunnen Ventusky  gebruiken om die informatie te verkrijgen:
 • Hoe is deze regio door de jaren heen veranderd? - Leerlingen kunnen Google Earth Pro gebruiken.

* Google Earth Pro heeft meer mogelijkheden en leerlingen kunnen meer kenmerken van een regio leren. Deze versie moet worden gedownload (gratis).

Door de volgende video te bekijken…  

 • Wat is het grootste continent ter wereld? En het  kleinste?
 • Wat is de relatie tussen bevolkingsdichtheid en landoppervlak op elk continent? Wat denk je daarvan? Is het positief, negatief? Maakt het uit?
 • Wat is het BBP? Welke informatie geeft dit ons?
 •  ...

→ Video´s die mogelijk kunnen gebruikt worden: 

- Watercrisis in Bergrivier (Zuid-Afrika)

- Verlies van land en cultuur (Guatemala) 

- Interactie van de mens met de natuur (Cameroon)

* Leerkrachten kunnen meer digitale verhalen uit andere landen (Mozambique, Benin, Senegal…) vinden op comundos.org 

→ Extra activiteit - Laten we spelen met Google Earth

Google Earth heeft een knop waarop staat: Ik doe een gok. Studenten klikken op die knop en reizen over hun scherm naar een specifieke plaats (bijvoorbeeld Toucountouna in Benin). De leerlingen zullen gevraagd worden om wat onderzoek te doen naar die plaats en deze moeten beschrijven (omtrek, gebied, afstand van de hoofdstad, enz. ), sommen kort enkele kenmerken van de regio op waar die plaats zich bevindt, informatie geven over mensen en hun cultuur, enz.) . Dit kleine onderzoek wordt getoond en uitgelegd aan collega's. Ze kunnen dit presenteren in een PowerPoint.

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.