Watercrisis in Bergrivier, Zuid-Afrika

Watercrisis in Bergrivier, Zuid-Afrika
De watervoorziening voor de Westkaap was bijna leeg. Als deze catastrofe ons iets heeft geleerd, is het dat we de manier waarop we water gebruiken moeten herzien. Water is leven - er is geen vervanging!
Video Duration: 
02:29
Creator: 
Matthew Sheldon
Date: 
donderdag, december 5, 2019
Level: 
Youth
Description2: 

Vorig jaar heeft de gemeente Bergrivier een dringend verzoek ingediend bij de nationale minister van Onderwijs en Watermisbruik, minister Nkwinti. De pedimos keurden het vrijkomen van 5 miljoen kubieke meter water uit de Berg Dam-rivier goed.

De watervoorziening in de West-Kaap was in gevaar. Het verzoek werd op 16 april 2018 goedgekeurd. Het duurde dagen voordat het water aankwam aan de dam ´Misverstand´.  Heel veel steden profiteerden van de waterinjectie, waardoor de 'Dag ZERO' mogelijk wordt.

¿Qué es el 'Día Cero'? Básicamente, la mayoría de los grifos domésticos se secan.
Vi a mi colega Hendrik Krohn y su equipo trabajar incansablemente para encontrar fuentes de agua alternativas. Calcularon cuidadosamente el volumen de agua que quedaba en la presa Misunderstanding Dam. Aplicamos restricciones de agua para limitar el consumo total. Las comunidades se unieron para conservar el agua.

Het heeft maanden geduurd voordat onze dam terug een ​​veilig niveau bereikte. We hadden het geluk dat de regens vielen, die naar mijn mening onverwacht kwamen. 
In partnerschap met de provinciale overheid en Kaapstad  hebben we een campagne opgezet   "Bespaar Water " om  het grote  publiek aan te moedigen om spaarzaam met water om te gaan. Op 1 november 2018 besloot onze gemeente om onze waterbeperkingen te verminderen, omdat de watervoorziening in de dammen van de West-Kaap stegen tot een gemiddelde van 76,2%..

Waterbeperkingen zijn nog steeds aanwezig. Bedrijven, gemeenschappen en de overheid werken samen om ´Day Zero´ te vermijden.
Als deze catastrofe ons iets heeft geleerd, is het dat we de manier waarop we water gebruiken moeten herzien. 

Water is leven - er is geen vervanging!

De gemeente Bergrivier heeft vorig jaar een dringend verzoek ingediend bij de nationale minister van Water en Sanitatie, minister Nkwinti.
We hebben hem gevraagd om het vrijkomen van 5 miljoen kubieke meter water uit de Berg River Dam goed te keuren. De waterbronnen in de West-Kaap raakten bijna op. Het verzoek werd op 16 april 2018 goedgekeurd.

Het duurde zeven dagen voordat het water de Misverstand Dam bereikte. Drie steden profiteerden van de waterinjectie, waardoor dag nul werd teruggedrongen.

Wat is dag nul?

Eenvoudig gezegd: wanneer de meeste huishoudelijke kranen drooglopen.

 

" Wat is dag nul? eenvoudig gezegd: wanneer de meeste huishoudelijke kranen drooglopen. Ik zag hoe mijn collega Hendrik Krohn en zijn team onvermoeibaar werkten aan het vinden van alternatieve waterbronnen.
Ze speelden een belangrijke rol bij het berekenen van het water dat nog in de Misverstand Dam zat. We hebben waterbeperkingen opgelegd om de algemene consumptie te beperken. Gemeenschappen kwamen samen om water te besparen. Het duurde maanden voordat onze dam naar een veilig niveau was gestegen.

We hadden het geluk dat we goede regens kregen, wat naar mijn mening onverwacht kwam. We werkten samen met de provinciale overheid en de stad Kaapstad om een ​​‘Save Water’-campagne te voeren, waarbij we het publiek aanmoedigden spaarzaam met water om te gaan.

Op 1 november 2018 besloot onze gemeente onze waterbeperkingen te verlagen, omdat de gemiddelde damniveaus in het watervoorzieningssysteem van de West-Kaap tot 76,2% waren gestegen.
Er zijn nog steeds waterbeperkingen van kracht. Bedrijven, gemeenschappen en overheden werkten samen om Day Zero te voorkomen. Als deze catastrofe ons iets heeft geleerd, is het dat we opnieuw moeten nadenken over de manier waarop we water gebruiken.
Water is leven – er is geen vervanging mogelijk !

 

 

 

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.