Rijst, geen kogels

Rijst, geen kogels
Een documentaire die aanzet tot nadenken en ontroert. We leren over de moeilijke situatie van boeren in een crisissituatie. Na maanden van ernstige droogte gingen de uitgehongerde boeren van Kidapawan in de Filipijnen op 29 maart van 2016 de straat op en blokkeerden ze de weg onder de brandende hitte van de zon. Ze waren wanhopig en bedelden bij de overheid om rijst.
Video Duration: 
02:30
Creator: 
Danette, Eliza and Rita
Date: 
woensdag, november 15, 2017
Level: 
Adult
Description2: 

 

Nul honger is UNESCO's top 2 Duurzame Doelstelling. Hoe komt het dat veel BOEREN, die de wereld voedselzekerheid bieden, uiteindelijk zelf honger lijden en het slachtoffer worden van schendingen van de mensenrechten? Deze paradox vormt in maart 2016 de dodelijke strijd van de Kidapawan boeren in mijn thuisland, de Filippijnen.

 

Onze tropische ligging maakt ons het meest kwetsbaar voor klimaatgevaren. Vijf maanden lang, sinds november 2015, had El Nino een verstikkende droogte veroorzaakt.

 

Ons volk leed honger. De boeren leden vooral onder inkomensverlies en hongersnood. Ze vroegen wanhopig om voedsel bij de Nationale Voedselautoriteit, maar werden afgewezen. Pas in februari werden droogteresistente zaden vrijgegeven, maar het was te laat.

Uiteindelijk gingen op 29 maart 2016 meer dan 500 boeren uit Kidapawan en 6.000 lokale bewoners onder de brandende zon de straat op om voedsel te eisen van de regering. Maar gouverneur Taliño-Mendoza, die eerder had beloofd rijst te geven, weigerde te helpen om administratieve redenen. Om 10 uur 's ochtends op 30 maart verliep de protestvergunning. De politie kwam met geweld het protest opbreken, met gebruik van wapenstokken, stenen, waterkanonnen en uiteindelijk geweren. Drie boeren werden gedood, 16 werden gewond en 76 werden gearresteerd.

Landbouwgemeenschappen produceren 85% van het voedsel in de wereld, maar zijn sterk ondervertegenwoordigd als het op mensenrechten aankomt. Tot nu toe is het enige internationale verdrag voor hen het Internationaal Zaadverdrag, maar zaad is niet de enige behoefte. Met de verslechterende klimaatverandering moeten we NU onze steun verhogen en opstaan voor degenen die ons voeden, anders zal deze geschiedenis zich in meer landen herhalen.

Hoe kan dit verhaal in een klaslokaal worden gebruikt?

De makers van de video hebben didactisch materiaal gemaakt om een constructieve dialoog op gang te brengen (klik om te downloaden of vind het hieronder).

In de woorden van de auteurs:

"In de huidige technologiegeneratie is het integreren van digitale films in het onderwijs een krachtige manier om niet alleen het bewustzijn over bepaalde kwesties en waardevolle oorzaken te verhogen, maar ook om de deelnemers betrokken te houden en hen te bewegen tot concrete actie."

Op 11 januari 2018 heeft een team van Postgraduate International Educating Class (PIEC) studenten (Eliza Cody, Danette Garcia en Rita Ebong) van UCLL, België een infosessie en workshop gehouden met als titel: "Rice Not Bullets: Het verdedigen van de mensenrechten van boeren" als hun stageproject.  Dit maakte deel uit van het film- en workshopfestival van de school bij Pangaea op die dag, waaraan 3 andere teams deelnamen die verschillende thema's behandelden.

Met de hulp van Comundos creëerde het team "Rice Not Bullets", een actuele documentaire over de benarde situatie van boeren in een crisissituatie, die aanzet tot nadenken en ontroert. Deze digitale korte film toont hoe de mensenrechten worden gecompliceerd door de verslechtering van de klimaatverandering.  Na maanden van ernstige droogte gingen de uitgehongerde boeren van Kidapawan in de Filipijnen op 29 maart 2016 de straat op en blokkeerden ze de weg onder de brandende hitte van de zon om wanhopig bij de overheid om rijst te bedelen. Rice Not Bullets brengt een lokaal verhaal naar de wereldgemeenschap en gaat in op de realiteit waar boeren wereldwijd mee te maken hebben. Er bestaat een symbiotische relatie tussen mensenrechten, klimaat en cultuur, en de benarde situatie van de boeren vertegenwoordigt deze drievoudige complexiteit.  Door deze boeren voor te stellen, wordt duidelijk hoe dringend en belangrijk het is om de UNESCO-doelstelling voor duurzame ontwikkeling "Zero Hunger" te verwezenlijken.

De actualiteit van "Rice Not Bullets" creëert een gevoel van noodzaak bij de kijkers om te handelen en op te komen voor degenen in nood.  Dit verhaal is zeer relevant voor alle kijkers omdat boeren de ruggengraat vormen van ons economisch systeem en ons allemaal voedselzekerheid bieden. De film geeft de kijker een gevoel van verantwoordelijkheid, alsof hij/zij onmiddellijk in actie moet komen.

 

Door middel van de infosessie en de workshop heeft het team het bewustzijn over het wereldwijde belang van de boeren vergroot, het verhaal met de kijkers verbonden door middel van zorg en verantwoordelijkheid, en ten slotte de deelnemers geholpen bij het identificeren van manieren om de mensenrechten voor boeren lokaal en internationaal te verbeteren, als individu of als een groep.

De workshop eindigde met de "Act Now Campaign", waarbij de deelnemers werden aangemoedigd om het bewustzijn te helpen verspreiden om de boeren wereldwijd te steunen door de videolink van "Rice Not Bullets" film te delen. Wij nodigen u, beste lezers, uit om de bovenstaande videolink ook te bekijken en te delen om iedereen bewust te maken van de benarde situatie van de boeren. Zie het als een kleine manier om onze dankbaarheid voor hen als voedselleverancier terug te geven.

We willen hier graag onze Film Flyer Gids delen, plus het Handboek en de Kijkwijzer, die een op zichzelf staande Instructiegids is voor leraren/docenten/opvoeders die onze film "Rice Not Bullets" met studenten willen bekijken. Het bevat een overzicht van de belangrijkste onderwerpen, gespreksonderwerpen voor elk onderwerp en begeleidende vragen voor gebruik in de klas. Dit handboek kan ook door anderen gebruikt worden om hun kijk te begeleiden en vragen over de film te beantwoorden.

Hier volgen enkele opmerkingen van de infosessie en de workshop Pangaea:

Er werden ook interviews afgenomen voor de workshop om te peilen naar de algemene kennis over de problemen van de boeren, en ook na de sessie om de geleerde lessen te recapituleren:

Het team wil Comundos van harte bedanken, in het bijzonder de heer Bart Vetsuypens, voor het bijbrengen van de kennis over hoe je meeslepende digitale films maakt met 250 krachtige woorden in slechts 2,5 minuten. Ook een speciale dank aan UCLL Stage en Project Management Docent Dima Bou Mosleh voor haar begeleiding en ondersteuning, aan UCLL-PIEC herfst semester 2017-2018 klasgenoten, en aan alle deelnemers aan Pangaea.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.