Ontbossing in Guatemala.

Ontbossing in Guatemala.
Als we onze bossen vernietigen, vernietigen we ook de levenskwaliteit van onze kinderen.
Video Duration: 
02:22
Creator: 
Bonner
Date: 
maandag, mei 18, 2015
Level: 
Adult
Description2: 

Hallo. Ik ben Onner de Léon. Ik woon in Poptún, Petén.
Als we onze bossen vernietigen, vernietigen we ook de levenskwaliteit van onze kinderen.
De ontbossing in Petén wordt veroorzaakt door: de snelgroeiende bevolking, extreme armoede, mislukte projecten, laag opgeleide mensen, de implementatie van monocultuur, slecht onderhoud van de veeteelt, de invoer van exotische planten zoals palmsoorten, Gmelina Arborea en teca; en het veelvuldig gebruik van fossiele brandstoffen.
Er zijn nog andere oorzaken voor de lagere levenskwaliteit, zoals: het gebrek aan gezinsplanning en het gebrek aan reguleringen bij de uitvoering van projecten, wat leidt tot ontbossing omdat we geen andere vorm van inkomsten meer hebben.
Bovendien tast monocultuur de bodem aan, het wekt chemische stoffen op en zorgt voor vervuiling van de rivieren. En wegens plagen die de inheemse planten bedreigen, geniet ontbossing de voorkeur in Petén.
Om ontbossing tegen te gaan en de levenskwaliteit te verbeteren, moeten we bewuster en georganiseerder omgaan met de natuur door middel van goede veeteeltsystemen, meer biodiversiteit, agro-ecologie waardoor de grond in betere staat blijft en meer zal opleveren.
We moeten onze bestaande bossen behouden en ontboste gebieden herbebossen. Hierdoor beschermen we onze rivieren en de biodiversiteit aan planten- en diersoorten, wat noodzakelijk is, aangezien sommige soorten met uitsterven zijn bedreigd.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.