Onderwijs als wapen tegen stroperij

Onderwijs als wapen tegen stroperij
Wildreservaat Dja in het oosten van Kameroen is onderdeel van het werelderfgoed in het Congobekken en is rijk aan planten, dieren en waterlopen. Een jongeman vertelt dat hij niet langer stroopt om zijn leefomstandigheden te verbeteren. Hij heeft een opleiding kunnen volgen en heeft bijgedragen aan het terugdringen van stroperij.
Video Duration: 
02:26
Creator: 
NGOURE APASCAM
Date: 
donderdag, december 7, 2017
Level: 
Adult
Description2: 

Ik ben Derick Ndjol, oud-leerling van de landbouwschool (CFA) in Malen V, lichting 2012-2014. Ik woon met mijn grootouders aan de noordelijke rand van wildreservaat Dja in het oosten van Kameroen.

Wildreservaat Dja is onderdeel van het werelderfgoed in het Congobekken en is rijk aan planten, dieren en waterlopen. Het reservaat wordt bedreigd door stroperij en de illegale verkoop van bushmeat. Het aantal grote apen neemt bijvoorbeeld af en wild wordt steeds zeldzamer.

Na de basisschool kon ik door gebrek aan geld niet verder leren en de dichtsbijzijnde middelbare school ligt op 30 kilometer van Malen V. Daarom hield ik mij in 2011 bezig met stropen.

Ik heb me ingeschreven bij de landbouwschool (CFA) van Malen V waar ik ben opgeleid in landbouw, veehouderij en milieuvoorlichting. Daarnaast kreeg ik ook burgerschapsonderwijs. De opleiding vindt afwisselend plaats bij een stagebegeleider of in de huiselijke kring en op school.

 

Aan het einde van mijn opleiding in juni 2014 hebben de vertegenwoordiger van APASCAM, de lokale organisatie, en mijn familie mij begeleid in het opzetten van mijn eerste onderneming: een hectare met een combinatie van cacaobomen en bakbanaanbomen en een geitenhouderij.

Stropen is voor mij geen middel meer om mijn leefomstandigheden te verbeteren. Ik droom ervan mijn bedrijf uit te breiden, zodat ik voldoende geld kan verdienen om in mijn behoeften te voorzien.

Tegenwoordig informeer ik het grote publiek over moderne landbouw- en veeteelttechnieken en moedig ik jongeren aan om zich in te schijven op de landbouwschool van Malen V.

Meerdere jongeren hebben geprofiteerd van de opleiding, en werken in hun dorpen als gids, boomkweker of milieuvoorlichter. Deze opleiding heeft bijgedragen aan de vermindering van stroperij.

 

This Dutch translation has been possible thanks to the PerMondo project: Free translation of website and documents for non-profit organisations. A project managed by Mondo Agit. Dutch translator: Marieke van Burgsteden. Proofreader: Anneke Haak.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.