Nee tegen de vernietiging van de Golf van Fonseco, Honduras

Nee tegen de vernietiging van de Golf van Fonseco, Honduras
De bevolking van de Golf van Fonseca en de hele wereld bewust maken van de noodzaak om beschermde gebieden te beschermen tegen vervuiling en de kap van mangroven in het bijzonder, waarbij gemeenschappelijke belangen boven particuliere belangen worden gesteld.
Video Duration: 
02:01
Creator: 
Franciso Diaz
Date: 
maandag, juli 4, 2016
Level: 
Youth
Description2: 

LATEN WE DE GOLF VAN FONSECA NIET VERNIETIGEN
Welkom in Honduras, gelegen in het centrum van Amerika.
Ik ben Francisco Diaz, een Hondurees die bezorgd is om het milieu van mijn land.
De natuurlijke omgeving heeft een invloed op het milieu dat vooral het leven van de mensen, de flora en fauna beïnvloedt en conditioneert.
Helaas zie ik hoe mensen de beschermde gebieden van de Golf van Fonseca in het zuiden van Honduras verwoesten als gevolg van armoede, hebzucht en de uitbreiding van de grote havens van de garnalenvissers.
Tussen 1983 en 1985 diende ik in dit gebied als militair en het estuarium was een plaats van rust en schoonheid.
Maar onlangs ben ik naar dit gebied teruggekeerd en met grote droefheid heb ik gezien hoe grote stukken mangrove zijn verdwenen, door ontbossing die een einde maakt aan de habitat van de biodiversiteit, wat leidt tot het verdwijnen van bronnen van bestaan voor de mens zelf, vooral voor de meest achtergestelden.
Momenteel vechten de bewoners van de gemeenschappen La cuchilla en El Carmen om te mogen blijven vissen in de winterlagune van Berbería als onderdeel van het levensonderhoud van hun familie. Er zijn echter andere problemen die een bedreiging vormen voor hun recht om in de lagune te vissen.
De vervuiling van de golf door het kappen van het mangrovebos, een gevolg van het gebrek aan bewustzijn van de schade die wij veroorzaken, en de onverantwoorde concessies die in beschermde gebieden worden gedaan.
De mens is zijn missie vergeten, in DE BIJBEL staat "GOD nam de mens en plaatste hem midden in de hof van Eden om deze te bewerken en te verzorgen", en niet om deze te vernietigen.
!! NEE TEGEN DE VERNIETIGING VAN DE GOLF VAN FONSECA !

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.