Giften aan Comundos

Nederlands
Giften aan Comundos

Digitale inclusie is vandaag een essentieel instrument in de strijd tegen armoede en voor de sociaal-professionele integratie van plattelandsjongeren. Digitale inclusie betekent niet enkel toegang hebben tot het web, maar ook weten hoe het op een constructieve en kritische manier te gebruiken.

Bedankt om onze acties te ondersteunen. 
Een fonds ´vrienden van Comundos´ werd opgericht, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Donaties van minimum € 40 per jaar aan de Stichting ontvangen een belastingvermindering van 60% van het werkelijk betaalde bedrag (artikel 145/33 CIR).

Bankrekening: IBAN BE10 0000 0000 0404
Vermelding: 017/1520/00041

 

Digitale inclusie als middel tegen armoede.

Digitale inclusie is vandaag een essentieel instrument in de strijd tegen armoede en voor de sociaal-professionele integratie van plattelandsjongeren. Digitale inclusie betekent niet enkel toegang hebben tot het web, maar ook weten hoe het op een constructieve en kritische manier te gebruiken.

Comundos ondersteunt scholen en maatschappelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika bij het opzetten van trainingen voor digitale inclusie.

We doen dit op een originele manier door jongeren te stimuleren 'digitale verhalen' te produceren waarin ze hun ervaringen, hun uitdagingen maar ook hun ambities delen. Comundos geeft dus "een stem aan jongeren uit het zuiden". Dit bevestigt hen (op een heel concrete manier) in wie ze zijn en stimuleert hen in hun engagementen.

Met deze verhalen kunnen we luisteren naar jongeren uit het zuiden en hun mogelijkheid om "de wereld te veranderen". Volg de korte filmpjes geproduceerd door de jongeren op onze website. 

Comundos ontvangt veel aanvragen voor ondersteuning van organisaties in het Zuiden, maar we kunnen ze niet beantwoorden zonder uw steun.

Hiervoor werd een groep "vrienden van Comundos" opgericht onder het beheer van de Koning Boudewijnstichting.

We rekenen op uw steun.

Bart Vetsuypens
Directeur

bart(AT)comundos.org

Een donatiepagina voor de  vrienden van Comundos werd opgericht, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.
Donaties van minimum € 40 per jaar aan de Stichting ontvangen een belastingvermindering van 60% van het werkelijk betaalde bedrag (artikel 145/33 CIR).

 

 

 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.