Een kijkje in mijn stage bij Comundos

Nederlands
Een kijkje in mijn stage bij Comundos

Ik kreeg de kans om drie maanden stage te lopen bij Comundos terwijl ik een Master in Pedagogische Wetenschappen volgde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Ik ben Giovanna en ik heb de kans gekregen om drie maanden als stagiaire bij Comundos te werken terwijl ik een Master in de Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) volgde.

Het was een fantastische en lonende stage bij Comundos, waar ik de kans kreeg om veel pedagogische en transversale vaardigheden te leren en te verbeteren als individu en als pedagogische wetenschapper.

In een periode waarin de online wereld grote stappen vooruit nam, mede door oncontroleerbare factoren, is mediageletterdheid nog nooit zo belangrijk geweest.

Comundos stelt mensen van overal ter wereld en vooral degenen die in landelijke contexten wonen in staat om hen op een zeer originele en creatieve manier vertrouwd te maken met de vaardigheden van ICT (Informatie en Communicatie Technologie), in relatie tot de 17 SDG's die zijn opgesteld door de Verenigde Naties.

In de eenentwintigste eeuw is het vertellen van je eigen verhaal met als doel het publiek te informeren en het bewustzijn te vergroten over kwesties waar we vaak niet veel van weten, een dringende actie om de opkomst van desinformatie en de massale invloed van commerciële media kritisch te benaderen.

Mediageletterdheid is daarom een zeer urgente ​​noodzaak.  Als onderdeel van mijn stage heb ik, in samenwerking met andere specialisten, verschillende pedagogische werkfiches en een online cursus ("Digital Stories") in Google Classroom ontworpen met als doel om een hybride lessysteem te creëren voor de workshop digital storytelling.

Een van de belangrijkste opdrachten bestond uit het ontwerpen van 17 pedagogische werkfiches over de 17 SDG's met als doel middelbare scholieren in België te begeleiden zodat ze zich bewust worden van de sociale, economische en milieuproblemen in de wereld en hen aan te zetten tot handelen om deze problemen te voorkomen, te beperken en een deel van de oplossing te zijn.

Dit project werd  begeleid door Nik Lippens, terwijl Bart Vetsuypens (mijn stagementor en coördinator) me hielp bij het ontwikkelen van de fiches.  Daarnaast heb ik, geïnspireerd door deze opdracht en andere gesprekken met mensen en lesgevers uit Kameroen, andere lesfiches ontworpen over SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs) en SDG 5 (Gendergelijkheid), evenals enkele over milieu onderwijs, in samenwerking met Emmanuel Sengafor.

In dit geval waren interculturele dialoog en uitwisseling cruciaal bij het ontwerpen van het didactisch materiaal voor de specifieke context van Kameroen. Dit project heeft tot doel veranderingen teweeg te brengen in de mentaliteit en het gedrag van studenten in Kameroen met betrekking tot gendergelijkheid en klimaatverandering en zal worden uitgevoerd op middelbare scholen met het netwerk van landbouwscholen PROCEFA.

Ook heb ik mijn persoonlijk ´digital story´ gemaakt: "Ik ben een zeer gelukkige vegetariër ", waar ik enkele misvattingen over vegetarisme uitleg, de redenen waarom ik persoonlijk besloot om vegetariër te worden en waarom ik erg blij ben met deze levensstijl.

Als laatste  project zijn we begonnen met het opstarten van de podcast, waar we digitale verhalenvertellers interviewen om iets meer over hen te weten te komen en ons te verdiepen in hun verhalen en te peilen naar de boodschap die ze aan het publiek willen meegeven.

Door deze stage heb ik tal van vaardigheden verworven die cruciaal zijn voor het bevorderen van kwalitatief goed onderwijs en voor mijn carrière als onderwijswetenschapper.

Hoewel ik in het begin een beetje bang was dat een volledig online stage (vanwege externe factoren) op de lange termijn minder motiverend en vermoeiend zou zijn, heb ik mijn mening veranderd en kan ik zeggen dat werken als online onderwijswetenschapper ook zeer productief en lonend kan zijn.

Tot slot wil ik alle mensen bedanken met wie ik het genoegen heb gehad om te ontmoeten en die me iets hebben geleerd tijdens deze academische ervaring.

 

Vertaling : Bart V.

 

 

 

 

 

 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.