Een Comundos-vriend uit Nigeria schrijft over ´Het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen door middel van media en digitale geletterdheid: het verhaal van Comundos´

Nederlands
Een Comundos-vriend uit Nigeria schrijft over ´Het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen door middel van media en digitale geletterdheid: het verhaal van Comundos´

Ik kwam de organisatie voor het eerst tegen bij de UNESCO Global Media and Information Literacy Feature Conference uit 2018 die gehost werd door de Vytautas Magnus Universiteit uit Kaunas in Litouwen. Sindsdien is mijn passie voor hun werk niet gestopt.

By Jude C. Abugu

Een belangrijk onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) die in 2015 door wereldleiders aangenomen zijn, is dat bij het behalen van de zeventien doelen voor 2030 niemand achtergelaten mag worden.

Deze toezegging wordt gedaan door wereldleiders omdat zij erkennen dat we in een wereld vol onzekerheden leven, met ongelijkheden als het gaat om kennis, welvaart, natuurlijke rijkdommen, technologische deskundigheid en innovatieve vaardigheden.

Eén organisatie die deze toezegging al naar zichtbare acties heeft vertaald is een kleine non-profit uit België genaamd COMUNDOS.

Ik kwam de organisatie voor het eerst tegen bij de UNESCO Global Media and Information Literacy Feature Conference uit 2018 die gehost werd door de Vytautas Magnus Universiteit uit Kaunas in Litouwen. Sindsdien is mijn passie voor hun werk niet gestopt. Ik was met name gefascineerd door de presentatie van één van hun bestuurders, Bart Vetsuypens, over hoe de organisatie door middel van digital storytelling, media-geletterdheid en innovatie achtergestelde gemeenschappen traint en daarmee een stem geeft, zodat zij in actie kunnen komen voor SDG-onderwerpen zoals klimaatverandering, mensenrechten, kwalitatief  onderwijs, landbouw, voedselzekerheid evenals drinkbaar water, sanitaire voorzieningen, duurzaamheid van het milieu en gezondheid.

Ik word regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten en werkzaamheden van Comundos en de vooruitgang die gemaakt wordt door studenten, onderwijzers van non-profits, en gemeenschappen in o.a. Kameroen, Brazilië, Guatemala, Honduras, de Filipijnen en Rwanda waar Comundos in het verleden actief is geweest. Ik zie een organisatie die culturen met elkaar verbindt,  gemeenschappen een stem geeft en zorgt voor de capaciteitsopbouw van toekomstige digitale journalisten , web designers, desktoppublishers en mediageletterde boeren.

Aan de basis van het werk van Comundos ligt de vastbeslotenheid om emancipatie, identiteitsontwikkeling en een wereldwijd kritisch  bewustzijn te bereiken door middel van ICT en sociale media.

Comundos bevordert een interculturele dialoog tussen jongeren tussen Noord en  Zuid en Zuid-Zuid zodat ze met elkaar kunnen communiceren via de uitwisseling van hun digitale verhalen. De deelnemers kiezen zelf welk onderwerp ze willen bespreken en op welke manier ze dit doen. Daarnaast is het de bedoeling om de computervaardigheden en mediageletterdheid van jongeren te verbeteren door hun kritisch denken te ondersteunen. COMUNDOS startte in 2015 met projecten die voornamelijk landbouwscholen in het Zuiden ondersteunden. Uit mijn gesprekken met Bart blijkt dat het eerste project van COMUNDOS in 2014 opgezet werd met een bottom-up benadering binnen landbouwscholen en stedelijke projecten in Guatemala, Honduras en Brazilië. Het bestond uit tweedaagse seminars, waarna een gezamenlijk raamwerk werd gecreëerd en Comundos hun leraren en onderwijzers begon te trainen.

Momenteel bouwt Comundos een netwerk van partners uit in het Noorden en Zuiden, waardoor zij hun individuele expertise kunnen inzetten voor de groei van Comundos en haar netwerk. Bij COMUNDOS telt iedereen mee – van vrijwilligers tot bestuursleden. 

Ik ben er trots op geassocieerd te worden met COMUNDOS via Bart Vetsuypens. Hij heeft mij geïnspireerd en vorm gegeven aan mijn gedachten over het ondernemen van actie voor wereldwijde verandering. Niets kan meer voldoening geven dan mensen  kracht geven, gemeenschappen verbinden om levens te veranderen en capaciteiten te ontwikkelen voor de toekomst.

Jude C. Abugu is een Nigeriaanse journalist en een Media Literacy Advocate. Hij is bereikbaar op: nonsoabugu(AT)gmail.com, +2348037377569

Enkele resultaten van de cursussen over digitale storytelling:

 Ga naar https://www.comundos.org/en/content/about voor meer informatie over Comundos.
Voeg ons toe op facebook.com/comundos

 

This Dutch translation has been possible thanks to the PerMondo project: Free translation of website and documents for non-profit organisations. A project managed by Mondo Agit. Translator: Mariam Al-Bouawad. Proofreader: Britt Huys

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.