De toename van tankstations in Lubumbashi

De toename van tankstations in Lubumbashi
De bouw van tankstations in groene ruimten in Lubumbashi, de Democratische Republiek Congo, doet tot op de dag van vandaag veel stof opwaaien. Volgens de maker van de video zal Lubumbashi de komende dagen te maken krijgen met een reeks branden die de dood van duizenden mensen kan veroorzaken, net zoals in Kinshasa is gebeurd.
Video Duration: 
02:35
Creator: 
John Bwaleso Kalubisa
Date: 
vrijdag, augustus 5, 2022
Level: 
Youth
Description2: 

Ik ben Bwaleso Kalubisa John en ik woon in Lubumbashi, een stad in Congo. In onze stad worden de groene ruimtes bedreigd door de bouw van tankstations. Als inwoner van de stad heb ik persoonlijk gezien hoe deze ontwikkeling heeft geleid tot een afname van de groene ruimtes, waar kinderen en volwassenen voorheen konden genieten van de frisse lucht en er konden spelen. Het gebrek aan groene ruimtes heeft ook geleid tot een toename van luchtvervuiling, wat gevaarlijk is voor de gezondheid van de lokale bevolking. Daarnaast veroorzaken benzinestations lekkages van ondergrondse tanks en lekkages van gevaarlijke stoffen, zoals diesel, benzine, remolie, koelvloeistoffen, accuzuren en oplosmiddelen.

Ik vrees dat de stad Lubumbashi binnenkort geconfronteerd zal worden met een reeks branden, vergelijkbaar met de branden die onlangs in Kinshasa hebben plaatsgevonden, die tot de dood van duizenden mensen kunnen leiden. Het gebrek aan groene ruimtes in Lubumbashi baart me zorgen omdat ik nu geen frisse neus meer kan halen. Om deze problemen aan te pakken, roepen we de stedelijke autoriteiten op om de regelgeving te handhaven en enkele tankstations die te dicht bij woonwijken zijn gebouwd, te slopen. Ook verzoeken we de overheid om de resterende groene ruimtes niet te verkopen en in plaats daarvan nieuwe ontwikkelingsgebieden te creëren met groene ruimtes volgens het kadaster.

Het behoud van groene ruimtes is van cruciaal belang voor de gezondheid en het welzijn van de lokale bevolking. Het is daarom van groot belang dat de autoriteiten rekening houden met deze problemen en actie ondernemen om de groene ruimtes in Lubumbashi te behouden en te beschermen voor toekomstige generaties.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.