De gevolgen van waterkrachtcentrales

De gevolgen van waterkrachtcentrales
Tijdens mijn studie kwam ik erachter wat de gevolgen zijn van de bouw van waterkrachtcentrales in mijn deelstaat. Ik ben van mening dat we ons moeten richten op energieproductie met minder negatieve effecten, zoals zonne-energie. Zonne-energie is schoon, hernieuwbaar en heeft geen nadelige impact op het milieu.
Video Duration: 
02:00
Creator: 
Lucas
Date: 
vrijdag, juni 25, 2021
Level: 
Youth
Description2: 

Hallo, ik ben Lucas. Ik woon in Rondônia dat in het noorden van Brasil ligt. Tijdens mijn studie kwam ik erachter wat de gevolgen zijn van de bouw van waterkrachtcentrales in mijn deelstaat.

Bij de bouw van dammen en het creëren van meren zijn de gevolgen vaak het grootst. Ze hebben zowel sociale als ecologische gevolgen. Daarom wil ik u graag deze gevolgen laten zien.

Overstromingen, van kleine of grote omvang, overspoelen de bosgebieden rond de fabriek. Een voorbeeld van een kleinschalige overstroming is de kleine meren van ongeveer 300 km² die zich vormen. Een grootschalige overstroming is het meer van 500 km² dat door de waterkrachtcentrale Samuel wordt gevormd. Hierdoor komen er vervuilende gassen vrij door de afbraak van organisch materiaal en wordt de habitat vernietigd.

Een ander gevolg is de ontheemding van mensen dicht bij de waterkrachtcentrale en het verlies van cultureel erfgoed. In Brazilië zijn momenteel tussen de 40 en 80 duizend mensen ontheemd geraakt als gevolg van stuwdammen. Bij de overstroming van 2014 in Porto Velho 
werden ongeveer 4.000 mensen getroffen. Naast de stadsbewoners zijn vooral inheemse groepen en etnische minderheden getroffen.

Grote dammen veroorzaken de vernietiging van historische plaatsen. Bijvoorbeeld het overstroomde spoorweg, Madeira Mamoré, tijdens de overstroming van 2014. Dit is een belangrijk historisch erfgoed van Brazilië, waarvan het verlies een grote impact kon hebben op de culturele identiteit van Rondônia. Dit illustreert het probleem van waterkrachtcentrales als energiebron. Het wordt aangeprezen als schoon en hernieuwbaar, maar heeft het directe en indirecte gevolgen voor het milieu. Er geen duidelijke afweging tussen de kosten en de baten 
bij de productie van energie via een waterkrachtcentrale. Hoewel de uitvoeringskosten laag zijn, zijn de effecten op het milieu en de sociale omgeving groot. Daarom zouden we moeten kiezen voor energieproductie met minder negatieve gevolgen, zoals zonne-energie. Zonne-energie is namelijk schoon, hernieuwbaar en heeft geen schadelijke effecten op het milieu. We kunnen bijdragen aan de duurzaamheid van de planeet en de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN ondersteunen.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.