SDG13 in the klas: Klimaatactie

SDG13 in the klas: Klimaatactie

“Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden”

Aan het einde van deze les kunnen de leerlingen:

1. Begrijpen wat klimaatverandering betekent, de oorzaken en gevolgen voor mens en dier herkennen
2. Het concept van de opwarming van de aarde en de oorzaken ervan weergeven
3. Nadenken over natuurrampen en strategieën voor risicobeperking
4. Analyseren van digitale video's over SDG13 door de voorgestelde vragen te beantwoorden
5. Bedenken en implementeren van een initiatief op school om klimaatverandering tegen te gaan

 

 

Introductie van SDG13

Er wordt gemeld dat 2023 het warmste jaar ooit wordt. Als er geen dringende maatregelen worden genomen, zullen onze toekomst en de toekomst van volgende generaties, evenals wilde dieren en ecosystemen, in dramatische situaties terechtkomen.

 • Er zijn dringende mondiale reducties van de uitstoot van broeikasgassen nodig om het omslagpunt van 1,5°C te voorkomen
 • Mondiaal onderwijs over klimaatverandering heeft tot nu toe geen gelijke tred gehouden met de vraag van jongeren
 • De recordstijging van de zeespiegel vormt een ernstige bedreiging voor honderden miljoenen mensen

→ waarom klimaatactie en hoe ?

Source: skepticalscience.com

Activiteit 1. Brainstormsessie met voorgestelde vragen
 1. Wat is het verschil tussen klimaat en het weer?
 2. Wat betekent het dat het klimaat “aan het veranderen” is?
 3. Als het klimaat blijft veranderen en onze planeet negatief beïnvloedt, hoe zou uw leven er dan over 50 jaar uitzien? En die van toekomstige generaties?
 4.  Waarom is het nodig en dringend om de planeet veilig te houden?
 5.  Is de opwarming van de aarde een natuurlijk of door de mens veroorzaakt fenomeen?
 6. Het verbranden van fossiele brandstoffen, waardoor CO2 in de atmosfeer vrijkomt, is één van de factoren die de opwarming van de aarde veroorzaken. Kent u andere factoren?
 7. Mensen en dieren staan ​​door de klimaatverandering voor nieuwe uitdagingen om te overleven. Ken je voorbeelden?
 8. Bent u getuige of gehoord van een nationale of lokale natuurramp als gevolg van klimaatverandering? Kent u strategieën voor risicobeperking die momenteel in uw land worden toegepast?
 9. Wij mensen hebben de macht om de problematische situatie waarin onze planeet zich bevindt om te keren. Wat zouden we kunnen doen als individuen en als gemeenschappen?

Mogelijke aanpassingen: (Online) Deze activiteit kan gedaan worden met behulp van online tools (o.a. Jamboard; Mentimeter or Miro).

Material linked to Activity 1 (brainstorm session):

 • The effects of climate change (WWF) widely dives into the topic with a special focus on impacted species and lands.
 • Goal 13 states the challenges we are facing caused by climate change and the targets of achieving SDG13.
Activiteit 2:Bekijk de volgende video's. ( vertaald naar het NL)

Kies 2 video´s om te bespreken.

Strijden tegen klimaatopwarming in Senegal

 

 

 

Klimaatverandering in Centraal Amerika (Honduras)

 

 

 

Dorst in La Guajira, Colombia

 

 

 

Kies daarna een video en leg uit: 

1. De algemene boodschap die de auteur wil overbrengen 

2. Een belangrijke les die je ervan hebt geleerd

Meerdere video´s van Comundos rond SDG 13

Activiteit 3. Bedenk een plan om toe te passen op school.

In groepjes van zes leerlingen bedenken en plannen ze tot in detail (theoretisch) een initiatief op school dat hierop gericht is. Als de projecten klaar zijn, kunnen de leerlingen het aan hun klasgenoten presenteren. Daarna bepalen anonieme stemmen welk project wordt uitgevoerd. Zo worden alle studenten betrokken bij de uitvoering van het winnende project.

Mogelijke aanpassing.

1. groepen kunnen groter zijn dan zes studenten

2. Deze activiteit zou door alle leerlingen samen kunnen worden gedaan. In dit geval moet een grondige onderzoeks- en ontwikkelingsfase worden verzekerd en gefaciliteerd door de leraar.

 

Activity 4: Quiz ( EN)

Deze quiz gaat over VN-doelstelling 13: Klimaatactie. Je kunt het aan het einde van je les gebruiken om de onderwerpen waarover je hebt gesproken te herhalen, of aan het begin van de les om de voorkennis van leerlingen uit te dagen en hun aandacht te trekken.

Pedagogical twist: 

Voor het SDG13-blad (klimaatactie) is onze favoriete pedagogische draai:

Terug in de tijd activiteit.
“Stel iedereen de volgende vraag: stel dat je terug zou kunnen gaan in de tijd, naar welke periode zou je dan terugreizen? Vraag de leerlingen om hun gedachten te delen. Vraag zeker waarom ze terug willen reizen naar dit moment. Je kunt er als docent ook voor kiezen om deze opdracht te koppelen aan het onderwerp dat in de lessen aan de orde is. In dit geval stel je de vraag: Stel we gaan twintig jaar terug. Hoe zou dit onderwerp dan besproken zijn? Hoe zagen de ontwikkelingen over dit thema eruit? Hetzelfde kan natuurlijk ook met een stap voorwaarts in de toekomst. Als leraar stel je nu de vraag: stel dat we twintig jaar vooruit zouden gaan in de tijd. Hoe zou de wereld er over dit onderwerp uitzien?” (Van den End, F., 2020).

 • Hoe zou in dit geval 20 jaar geleden over klimaatverandering zijn gesproken?
 • Hoe wordt er over 10 jaar over gesproken?

 

 

 

If you have another pedagogical twist in mind, feel free to apply or check the pedagogical twist list.

Additional material: 

Bronnen 

Van den End, F. [@deactiveclass]. (2020, 9 mei). “Stel iedereen de volgende vraag: stel dat je terug zou kunnen gaan in de tijd, naar welke periode zou je dan terugreizen? Vraag de leerlingen om hun gedachten te delen. Vraag zeker waarom ze terug willen reizen naar dit moment. Je kunt er als docent ook voor kiezen om deze opdracht te koppelen aan het onderwerp dat in de lessen aan de orde is. In dit geval stel je de vraag: Stel we gaan twintig jaar terug. Hoe zou dit onderwerp dan besproken zijn? Hoe zagen de ontwikkelingen op dit onderwerp eruit? Hetzelfde kan natuurlijk ook met een stap voorwaarts in de toekomst. Als leraar stel je nu de vraag: stel dat we twintig jaar vooruit zouden gaan in de tijd. Hoe zou de wereld er over dit onderwerp uitzien?”

 [Fotograaf]. https://www.instagram.com/p/B_-DUucgvuD/

 

Nederlands

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.