Werken aan duurzame landbouw in het uiterste Noorden van Kameroen.

Werken aan duurzame landbouw in het uiterste Noorden van Kameroen.
Dit verhaal uit het verre noorden van Kameroen laat zien hoe plattelandsvrouwen of lokale boeren organische mest gebruiken bij de teelt van gewassen als een manier om bodemdegradatie tegen te gaan.
Video Duration: 
02:22
Creator: 
Tikela
Date: 
dinsdag, oktober 31, 2017
Level: 
Youth
Description2: 

In het uiterste noordoosten van Kameroen vormen de degradatie en de magere kwaliteit van de bodem obstakels voor een duurzame landbouwontwikkeling. Onze oogstopbrengsten waren altijd laag en hadden vaak te maken met ondervoeding. Door onze lage koopkracht konden we geen chemische kunstmest aankopen. Een grote meerderheid onze bevolking kent het productieproces van organische meststoffen niet. 

Bij CFAJAM leren we hoe we compost kunnen produceren voor bemesting en het behoud van onze landbouwgronden.

Ten eerste graven we kuilen en verzamelen we organische materialen zoals sorghumstengels, maïs, gierst, mest en koemest. Eens ze in de put liggen geven we ze twee keer per week water.  We vullen deze kuilen vervolgens met aarde en laten ze vier tot zes maanden staan.Gedurende dit proces verandert organische stof in humus. Daarna spreiden we de compost uit op de percelen die bestemd zijn voor de productie van groenten.

Op deze manier groeien onze gewassen goed zonder het gebruik van chemische meststoffen en dit levert goede gewasopbrengsten op. We zijn blij dat we voedsel eten dat we hebben verbouwd.

Eens terug bij de familie, gebruiken we dezelfde methoden om de kwaliteit van de bodem van het te herstellen en zo ook onze familiegronden kunnen behouden. Mijn ouders zijn erg blij omdat de resultaten van de oogst goed zijn. 

 

Vertaling:  Comundos

Rating: 
4

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.