Vroege zwangerschappen in het binnenland van Brazilië.

Vroege zwangerschappen in het binnenland van Brazilië.
Ik heb gemerkt dat veel meisjes in de leeftijd van dertien tot zestien jaar gevoelig zijn voor vroege zwangerschappen.
Video Duration: 
01:50
Creator: 
Maria Alice Dias
Date: 
maandag, juli 1, 2019
Level: 
Adult
Description2: 

Ik ben Alice en doe aan familielandbouw.  Ik woon op een deel van de landhervorming,  gelegen in het landelijk gebied in de gemeente Gurgueia Piaui, Brazilië.

In deze nederzetting, waar ik oprichter was, hebben we ongeveer 60 gezinnen die in de familiale landbouw werken. Ieder gezin heeft 20 hectare grond om te bewerken.

Gezien de moeilijkheden waarmee we op het platteland te maken hebben, hebben we samen met andere families een familielandbouwschool opgericht, in de gemeente Cristino Castro, Piaui.

Deze familielandbouwschool (FFS- Family Farm school)  bedient jongeren uit het platteland komende uit acht omliggende gemeenten, waar we werken met de pedagogie van duaal leren, die de integratie van gezinnen en gemeenschappen mogelijk maakt.

Gezien ik mee insta vooor het goede reilen en zeilen in de FFS  werken we ook rond verschillende behoeften van de gezinnen. Ik merkte dat veel meisjes in de leeftijd van 13 en 16 begonnen te ´spelen´ en enkelen van hen een vroege zwangerschap ontwikkelden. 

Ik probeerde deze situatie te keren. Ik nodigde het gezondheidsteam uit om informatieve lezingen te geven over anticonceptiemethoden.

Ik voel me vervuld door bij te dragen en de adolescenten te ondersteunen. Vandaag zijn ze zich meer bewust en voorbereid als jonge hoofdrolspelers op het land. 

Vechten tegen prostitutie moet de rol zijn van ons allemaal.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.