Voetballen om lokale maatschappelijke problemen te tackelen

Voetballen om lokale maatschappelijke problemen te tackelen
Mathata begeleidt een groep jonge mensen uit de lokale gemeenschap die voetballen om maatschappelijke problemen zoals tienerzwangerschap, alcohol, verkrachting, ongeletterdheid, drugs- en middelengebruik te reduceren. Mathata werkt voor het Football for Hope centrum in Mogaalakwena.
Video Duration: 
01:57
Creator: 
George
Date: 
dinsdag, december 3, 2019
Level: 
Youth
Description2: 

Mathata begeleidt een groep jonge mensen uit de lokale gemeenschap die voetballen om maatschappelijke problemen zoals tienerzwangerschap, alcohol, verkrachting, ongeletterdheid, drugs- en middelengebruik te reduceren. Mathata werkt voor het Football for Hope centrum in Mogaalakwena.

Het centrum heeft zowel de functie van een buurtcentrum als een voetbalveld. In het centrum worden er projecten uitgevoerd die gericht zijn op kinderen en jongeren uit de buurt. Voetbal wordt gebruikt om onderwijs en de volksgezondheid te bevorderen.

Mathata is een jongere die zich als begunstigde bij het programma heeft aangesloten en is opgegroeid tot een jeugdleider. Hij is getransformeerd tot een leider die verandering teweegbrengt.

Jongeren die vroeger deel uitmaakten van straatbendes en alcohol- en drugsmisbruik pleegden, zijn nu betrokken bij de ontwikkelingsprojecten voor jongeren. Mathata en de andere centrummedewerkers gebruiken voetbal als een middel om jongeren te bereiken. Het aantal zwangerschappen is gedaald omdat ook jonge meisjes in het project worden betrokken.

De gemeenschap van Pholarpark heeft een leider gevonden in Mathata en een manier om verandering teweeg te brengen. Mathata heeft een aantal lifeskilltrainingen gekregen van het Rode Kruis en FIFA waardoor hij zich professioneel en persoonlijk heeft kunnen ontwikkelen. De gemeenschap heeft nieuwe hoop gekregen door het project. Wij zijn het Rode Kruis, we zijn overal en voor iedereen. We veranderen gedachten en situaties.

 

Vertaald door Anke Huybrechts, Mariam Al-Bouawad, Marieke van Burgsteden binnen het PerMondo initiatief. Gesponsord door Mondo Agit die vertalingen van Nederlands aanbiedt.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.