Een reflectie over de strafrechtelijke meerderjarigheid

Een reflectie over de strafrechtelijke meerderjarigheid
Deze video is bedoeld om het debat over de strafrechtelijke meerderjarigheid te stimuleren, om na te denken over de pro’s en contra’s, om tot een coherent denken en handelen te komen voor dit probleem dat iedereen aangaat.
Video Duration: 
01:52
Creator: 
Lucas Carvalho
Date: 
zondag, september 13, 2015
Level: 
Youth
Description2: 

Debat over strafrechterlijke meerderjarigheid Hoi! Ik ben hier om het verhaal van Mark te vertellen, een jongen van 16 die in de periferie van Teresina (Brazilië) woont.

Mark heeft een ernstig misdrijf begaan en volgens de wet moet hij socio- educatieve straffen krijgen zodat hij spijt kan voelen over wat hij gedaan heeft en een tweede kans krijgt. Er zijn echter mensen die van mening zijn dat hij berecht en gestraft moet worden als een volwassene. Hun argument is dat zo’n minderjarigen zich wel degelijk bewust zijn van hun daden maar gerecruteerd worden door criminele organisaties om de verantwoordelijkheid voor de misdaad op zich te nemen precies omdat de strafmaat voor hen milder is.

Vooraleer een oordeel te vormen, moet je weten waar Mark is opgegroeid: in een gemeenschap ver van het centrum, zonder een degelijke school, zonder ontspanningsmogelijkheden en waar de staat vaak enkel aanwezig is via de politie.

Mark is opgevoed door zijn moeder die er alleen voorstaat en ongeschoold is. Ze leeft van kleine klussen om haar kinderen, Mark en zijn broers en zussen, te onderhouden. Hij kon dat natuurlijk niet weten maar de kansen dat hij tot de misdaad zou toetreden, waren zeer groot. Het is niet omdat hij als slechterik is geboren. Maar hij wordt heel sterk bepaald door zijn omgeving.

In plaats van de strafrechtelijke leeftijd te verlagen, zou men moeten nadenken over de sociale ongelijkheid die jongeren als deze "Mark" tot gevolg heeft. En over de ineffectiviteit van dergelijke educatieve maatregelen die er eerder voor zorgen dat tieners recidivisten worden. En over het mislukte gevangenissysteem, dat de gevangenissen omgevormd heeft tot ware misdaadscholen. Wij, burgers, hebben de verantwoordelijkheid om van de staat te eisen dat die zijn rol vervult en onze rechten garandeert. Anders zullen er veel tieners zijn zoals Mark, die de statistieken zullen bevolken van zwarte jongeren die vermoord worden voor ze 25 zijn.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.