Veldscholen in Rwanda

Veldscholen in Rwanda
We stelden vast dat traditionele praktijken niet genoeg maïs opleveren om in de voedselbehoeften van de armste gezinnen te voorzien. Met de hulp van de veldschool slagen boeren erin voldoende voedsel te produceren en worden ze een voorbeeld voor hun omgeving.
Video Duration: 
02:58
Creator: 
Aprojumap- Rwanda
Date: 
donderdag, april 23, 2020
Level: 
Youth
Description2: 

 

 

 

 

 

Als landbouwer en medewerker van APROJUMAP ben ik bewust van de extreme armoede van sommige plattelandsgezinnen.

Daarom organiseer ik veldscholen, om betere landbouwtechnieken voor maïsproductie aan te leren. Want we stelden vast dat traditionele praktijken niet voldoende maïs opleveren om in de voedselbehoeften van de armste gezinnen te voorzien.

Daarom organiseren we regelmatig scholen waar de boeren de nodige vaardigheden kunnen verwerven om hun productie te verbeteren. Ze leren ook gewoonten aan om technieken te gebruiken die de natuur beschermen.

De boeren worden aangeleerd om de grond goed voor te bereiden door de eerste en tweede grondbewerking te respecteren. Onze boeren gebruiken voor een betere oogst, zaden die door gespecialiseerde diensten geselecteerd en geleverd worden. De organische bemesting en het zaaien gebeuren in rijen en in percelen.

Een maand na het zaaien wordt er onkruid gewied. Ze leren ziekten en plagen, zoals wolluis, te herkennen en te bestrijden. Controles vinden minstens eenmaal per week plaats.

De klimaatverandering verstoort de seizoenen en blijft een grote uitdaging voor ons allen.

Er wordt pas geoogst wanneer de maïskolven rijp zijn. De kolven worden in de zon gedroogd, voordat ze opgeslagen worden, zodat ze daarna droog genoeg zijn om te worden geschild. Boeren die in onze veldscholen zijn opgeleid, passen de aangeleerde technieken op de juiste manier toe.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.