Taallessen

Nederlands
Taallessen

Interculturele dialoog is een proces dat een open en respectvolle uitwisseling of interactie omvat tussen individuen, groepen en organisaties met verschillende culturele achtergronden of wereldbeelden. Tot de doelstellingen behoren: een dieper begrip ontwikkelen van diverse perspectieven en praktijken; om de deelname, de vrijheid en het vermogen om keuzes te maken te vergroten; gelijkheid bevorderen; en om creatieve processen te verbeteren.

 Taal is één van de belangrijkste onderwerpen in elk soort onderwijs, omdat mensen moeten begrijpen waar ze naar luisteren of lezen, en zich moeten kunnen uiten. Het hoofddoel van deze les is om digitale verhalen te gebruiken, zodat leerlingen hun taalvaardigheid verbeteren door specifieke woordenschat te leren die verband houdt met bepaalde onderwerpen, en door te oefenen met lezen, luisteren en schrijven.

Bovendien stelt deze les studenten in staat om over verschillende onderwerpen te leren en daarom hun eigen visie op problemen, feiten enz. te vormen en hun kritisch denken ontwikkelt.

Interculturele dialoog is een proces dat een open en respectvolle uitwisseling of interactie omvat tussen individuen, groepen en organisaties met verschillende culturele achtergronden of wereldbeelden. Tot de doelstellingen behoren: een dieper begrip ontwikkelen van diverse perspectieven en praktijken; om de deelname, de vrijheid en het vermogen om keuzes te maken te vergroten; gelijkheid bevorderen; en om creatieve processen te verbeteren.

Doelstellingen:

 • Om de lees- en luistervaardigheid te bevorderen.
 • Specifieke woordenschat aan te leren over verschillende onderwerpen.
 • Om studenten hun schrijfvaardigheid te verbeteren door verschillende vragen te beantwoorden. Om digitale tools te gebruiken om talen te leren.

Voorbeeld:

De oefening bestaat erin de leerlingen een verhaal te tonen. Het is mogelijk dat ze niet veel begrijpen, aangezien het verhaal gerelateerd kan zijn aan een onderwerp of probleem dat ze niet of niet goed begrijpen. Zodra ze de video hebben bekeken, moeten ze verschillende vragen beantwoorden, zodat docenten hun uitgebreide vaardigheden en taal kunnen evalueren.

Vragen en opdrachten (het is niet nodig dat leerlingen hun antwoorden opschrijven, de docent kan ook een debat opzetten):

 • Wie vertelt het verhaal?
 • Waar woont de auteur?
 • Wat is zijn / haar beroep?
 • Waar bestaat het uit?
 • Waar gaat het verhaal over?
 • Selecteer drie sleutelwoorden van dit verhaal

* Tijdens de oefening legt de docent de specifieke woordenschat uit.

Na de vragen richten de docenten het debat op het thema van de video:

 • Is deze informatie waar? Waarom?
 • Wist u al van het onderwerp af?
 • Heb je iets nieuws geleerd? Wat?
 • Wat kunnen wij er als burgers aan doen?

Andere mogelijke en extra activiteiten:

 • Geef een tekst / vertaling en laat enkele woorden weg die tijdens het debat zijn uitgelegd.
 • Een andere praktijk bestaat uit het wijzigen van de lijst met problemen / oplossingen in volgorde en het vragen van studenten om een nummeringssysteem te gebruiken om de juiste volgorde aan te geven.
 • Herhaal woordenschat om woorden vast te leggen.
 • Leerlingen gebruiken het nieuwe vocabulaire om een ander verhaal van hun interesse te creëren (met vermelding van een probleem of situatie die ze hebben meegemaakt en die ze met de wereld willen delen).

→ Een voorbeeld: 

Belang van mangroves (Mecuburi -Mozambique)

Enkele vragen die de docent kan stellen:

 • Wat is de belangrijkste reden dat mangroven worden gekapt? (garnalen, ...)
 • Waarom zijn mangroven belangrijk?

De verhalen werden gemaakt in 5 talen
Verhalen die in het Frans zijn ingesproken, werden gemaakt in Benin, Rwanda, Cameroon en Senegal
Verhalen die in het Engels zijn ingesproken, werden gemaakt in Cameroon, South Africa, Philippines and Belgium (gemengde talen in België en Kameroen, zoek op de originele taal)
Verhalen die in het Portugees zijn ingesproken, werden gemaakt in Brazilië en Mozambique
Verhalen die in het Spaans zijn ingesproken, werden gemaakt in Honduras en Guatemala
1 verhaal werd in het nederlands gemaakt

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.