Socio-professionele integratie – ja of nee?

Socio-professionele integratie – ja of nee?
De grootste uitdaging na mijn opleiding, was mijn socio-professionele integratie.
Video Duration: 
02:04
Creator: 
BECKING AYONG Nadine
Date: 
woensdag, juli 11, 2018
Level: 
Adult
Description2: 

Ik ben Nadine Becking Ayong, een derdejaarsstudente aan het opleidingscentrum voor jonge vrouwen in Bertoua(CEFAF).

De grootste uitdaging na mijn opleiding was mijn socio-professionele integratie.

Me integreren in de arbeidsmarkt brengt veel moeilijkheden met zich mee, zoals: het gebrek aan financiële steun en voorzieningen, en onvoldoende hulp voor jonge vrouwen na hun opleiding.

Socio-professionele integratie is een luxe voor jongeren. De realiteit werpt dus het goede tegelijk met het slechte weg.

Mijn neef Jean Baptiste Owoundi heeft gestudeerd aan een familielandbouwschool. Hij kreeg steun in de vorm van 1,5 miljoen CFA-frank en begeleiding. Tegenwoordig bezit hij een boerderij van drie hectare en is hij imker. Hij verdient wekelijks 50 000 tot 100 000 CFA frank.

Ik kan de vicieuze armoedecirkel nog lang niet doorbreken en mijn lot ligt in de handen van de rijke koopmannen.

Desalniettemin kreeg ik materiële ondersteuning van een vrijgevige geest, waardoor ik een klein kapsalon kon beginnen. Ik heb enkele van mijn klasgenoten aangenomen en ik verdien gemiddeld 10 000 tot 15 000 CFA-frank per maand.

Die het geluk vindt die mag het oprapen.

 

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.