Selectieve vuilnisophaling. Kleine dagelijkse gewoontes kunnen de wereld veranderen!

Selectieve vuilnisophaling. Kleine dagelijkse gewoontes kunnen de wereld veranderen!
Laten we niet vergeten dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het correct verwijderen van afval. Kleine dagelijkse gewoonten hebben een grote impact op het behoud van de natuur. Het is onze verantwoordelijkheid om afval correct te verwijderen!
Video Duration: 
03:10
Creator: 
Fabiana França
Date: 
maandag, juni 28, 2021
Level: 
Youth
Description2: 

Ik ben leraar en woon in Ji-Paraná, een van de grootste stedelijke centra in de staat Rondônia dat in het noorden van Brazilië ligt. In deze regio kunnen we nog steeds profiteren van enkele hernieuwbare bronnen. Waaronder het water van de rivier die door de stad stroomt en ons van water voorziet.

Twee jaar geleden werd de rivier gereinigd, waarbij twee ton afval werd verzameld. Dit jaar hebben we echter een sanitaire crisis doorgemaakt. Vast afval werd op ongeschikte plaatsen gestort, dicht bij bronnen en een beschermd milieugebied.

Afval heeft geen prioriteit op de agenda van het overheidsbeleid.  

Afval heeft geen prioriteit op de agenda van het overheidsbeleid. Volgens de Recicla Jipa Beweging wordt momenteel slechts 3% van het afval van de inwoners van Ji-Paraná gerecycleerd, maar dit zou kunnen worden verhoogd tot 40%. Ji-Paraná zou echter een succesvol voorbeeld kunnen worden voor het noorden van Brazilië. In 2012 werd met steun van openbare en particuliere initiatieven een coöperatie van afvalverzamelaars in Ji-Paraná opgericht (COOCAMARJI).

COOCAMARJI verzamelt vast afval in bepaalde wijken. Er wordt gewerkt aan het opstellen en uitbreiden van een gemeentelijke wet om deze dienst te reguleren. Op verschillende punten in de stad, genaamd "ecopunten," worden voertuigen en selectieve afvalcontainers geplaatst. Dit verspreidt niet alleen een positieve boodschap onder de bevolking, maar stimuleert ook het hergebruiken, selectieve afvalinzameling en vervult een belangrijke sociale rol. 

Het is onze verantwoordelijkheid om afval correct te verwijderen! 

Laten we niet vergeten dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het correct verwijderen van afval. Kleine dagelijkse gewoonten hebben een grote impact op het behoud van de natuur. Wat we weggooien kan worden hergebruikt en gerecycled. Zo kunnen bijvoorbeeld fruit- en groenteschillen worden omgezet in organische meststoffen die we in onze tuinen kunnen gebruiken. Gebruikte kookolie kan worden omgezet in zeep, biodiesel en inkt, onder andere.

Gooit u giftig en radioactief afval in gewone afvalcontainers?

Het is onze verantwoordelijkheid om afval correct te verwijderen!

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.