Populisme uitgelegd

Populisme uitgelegd
Populisme, wat is het? En wat zijn de mechanismen en gevolgen? Een experiment, een pilootproject voor de ontwikkeling van collectieve inhoud over een relevant onderwerp als populisme. Een collectief begrip over populisme.
Video Duration: 
00:00
Creator: 
Collective
Date: 
dinsdag, december 22, 2020
Level: 
Youth
Description2: 

Heb jij ook het gevoel dat we in een meer gepolariseerde wereld leven? Nou, dat komt door de opkomst van populisme?

Maar wat is populisme?

Het is een eeuwenoude strategie om aan de macht te komen in de politiek. Populisme maakt geen verschil tussen rechts en links, arm of rijk. Het is als een tactiek die sinds de Romeinen wordt gebruikt om mensen te verdelen en zo macht te verkrijgen.

En wat zijn de mechanismen van populisme?

Populisme verdeelt de bevolking in 'wij' en 'zij'. Wij - de mensen - zijn de goeden, en 'zij' - de elite aan de macht - zijn de slechten. Ze verdedigen alleen hun eigen belangen en willen ons een geglobaliseerde en multiculturele wereld opleggen . En ze zijn corrupt. De wereld verandert snel door globalisering.

Mensen zijn bang hun baan te verliezen aan immigranten. Ze zijn bang voor vluchtelingen die uit verschillende culturen komen. Of dat de overheid hen vanwege klimaatverandering verbiedt om per vliegtuig of auto te reizen. De populisten voeden deze angst door een gemeenschappelijke vijand te creëren: ze geven de schuld aan minderheidsgroepen zoals immigranten, vluchtelingen, LGBTQ +, joden of moslims. Ze voeden ook de woede van mensen tegen de politici die aan de macht zijn, die deze minderheden verdedigen en niets voor Ons doen - de meerderheid.

Ze willen een leider die met gemakkelijke oplossingen komt: "Gooi de immigranten eruit!" "Deze stad wordt een LGBT-vrije zone!" Mensen willen een leider die hen redt en zegt dat alles weer wordt, zoals het was.

Populisten brengen instellingen en experts zoals academici, wetenschappers, opvoeders, journalisten in diskrediet en verdenken ze… omdat ze te kritisch zijn over de oplossingen van de populisten... ... ze vertellen mensen om na te denken en te handelen. Ze bevorderen liberale waarden (zoals gendergelijkheid en nieuwe levensstijlen). De populisten zeggen tegen de mensen: laten we onszelf bevrijden van deze elites en “ons land weer terugnemen”. Over het algemeen willen de populisten niet debatteren, ze voeden alleen emoties en angsten.

Maar wat zijn de gevolgen van populisme?

Door het gebrek aan debat in de politieke arena gaat de strijd tussen tegengestelde meningen de straat op. De samenleving raakt steeds meer gepolariseerd, wat leidt tot chaos en geweld. Hierdoor worden mensen nog banger en verschuift de publieke opinie naar de eis van sterk en autoritair leiderschap. Het probleem is dat veel problemen waarmee onze wereld vandaag wordt geconfronteerd - zoals klimaatverandering en migratie - vragen om internationale samenwerking tussen landen. Maar de populisten verwerpen dit en verdedigen de optie: 'iedereen voor zichzelf'.

Maar wat hebben Social Media hiermee te maken?

Sociale media kunnen worden gebruikt als een perfect mechanisme om echokamers of 'bubbels' te creëren, waar iedereen dezelfde mening heeft.  We worden minder geconfronteerd met andere meningen en missen verschillende standpunten. Dit kan leiden tot onverdraagzaamheid en een tunnelvisie op de samenleving. Populisten maken gebruik van nepnieuws en desinformatie - wat heel gebruikelijk is op sociale media - als een perfect hulpmiddel om te verdelen en te heersen. Het zorgt ervoor dat polarisatie exponentieel wordt.

Nu, wat kunnen we eraan doen?

In de samenleving hebben we politiek nodig om een ​​gemeenschappelijke basis tussen burgers te vinden en compromissen te sluiten. In deze geglobaliseerde en gemediatiseerde samenleving moeten burgers nieuwe vaardigheden aanleren, informatie kritisch kunnen analyseren... ... en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat. Zodat iedereen kan deelnemen aan de gemeenschap om zijn stem te laten horen. Vrijheid van meningsuiting is een pilaar van democratie en een gezonde samenleving.

Maar wat betekent vrijheid van meningsuiting eigenlijk?

De Franse filosoof Voltaire zei ooit: "Ik kan afkeuren wat u zegt, maar ik zal UW recht om het te zeggen ter dood verdedigen." Helaas denken mensen tegenwoordig - onder invloed van populisten en sociale media - dat vrijheid van meningsuiting betekent: “Ik kan zeggen wat ik wil, en jij Zwijg!”. We moeten ethiek en respect terugbrengen in het publieke debat.

De uitdaging is dat we leren communiceren met verschillende culturen, talen, etnische groepen en religies om samen te werken en effectief samen te leren leven. Met een focus op wereldburgerschap en duurzaam leven. Met openheid en een tolerante houding.

Rating: