Mijn ervaring als stagiair bij Comundos

Nederlands
Mijn ervaring als stagiair bij Comundos

Ik kreeg de kans om mijn stage bij Comundos te doen tijdens een Master in Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Als onderdeel van mijn stage heb ik, samen met andere leden van de organisatie, een aantal activiteiten / workshops ontworpen en geïmplementeerd.

Allereerst wil ik uitleggen wat Comundos voor mij betekent.

Comundos is een organisatie die mediageletterdheid en het gebruik van ICT in verschillende landen promoot en onderwijst, waarbij het de bestaande obstakels in sommige regio's van de wereld aanpakt, zoals de slechte internetverbinding en het gebrek aan technologische middelen. Comundos geeft niet alleen een stem aan degenen die we niet horen, maar luistert ook aandachtig naar hun ervaringen en verhalen en geeft hen de mogelijkheid om deze met de wereld te delen door middel van digitale verhalen. Het stelt ons in staat om van elkaar te leren en interculturele dialogen te voeren.

Ik kreeg de kans om mijn stage bij Comundos te doen tijdens een Master in Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Als onderdeel van mijn stage heb ik, samen met andere leden van de organisatie, een aantal activiteiten / workshops ontworpen en geïmplementeerd, zoals een fotowedstrijd voor mediacoaches en docenten in Kameroen met als doel deze in scholen te implementeren en onze eerste online workshop ´digital storytelling´gegeven met VUB-studenten.

Daarnaast heb ik meegewerkt aan het ontwerp en de creatie van een video over populisme om mensen te laten kritisch nadenken. Een experiment om te werken aan een collectief begrip rond een bepaald onderwerp, met mensen wereldwijd.

Meer gericht op onderwijs, Bart Vetsuypens (de directeur van Comundos) en ik creëerden didactisch materiaal gebaseerd op het gebruik van de verhalen van Comundos en kwamen met enkele voorbeelden van lessen (bv. aardrijkskunde, taal, klimaatverandering, gendergelijkheid) zodat leraren ze op hun school kunnen gebruiken.

Ten slotte hebben we ´SDG-talks´ georganiseerd met mensen van over de hele wereld om onze ideeën, percepties en ervaringen over bepaalde onderwerpen te delen.

Door deze ervaring heb ik vaardigheden op het gebied van samenwerking, digitaal beheer, beheer van sociale media, opmaak van content en digitaal lesgeven opgedaan, en heb ik de kans gekregen om tegelijkertijd te leren en les te geven.

Als sociaal opvoeder en toekomstige onderwijswetenschapper zijn deze vaardigheden cruciaal om kwaliteitsonderwijs te bevorderen, mensen bewust te maken en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bereiken.

Ten slotte wil ik Bart bedanken, die me sinds het begin van dit proces heeft bijgeschoold, versterkt en vertrouwd.

 

Sheila Gálvez Cárdenas, Spanje.

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.