'Kitchen Gardens' zijn een oplossing voor ondervoeding in Rwanda

'Kitchen Gardens' zijn een oplossing voor ondervoeding in Rwanda
Ondervoeding is een ernstig probleem in Rwanda. In de NGO waar ik werk hebben we een 'Kitchen Garden'-programma gestart voor ieder begunstigd huishouden.
Video Duration: 
02:17
Creator: 
Cyprien
Date: 
zaterdag, maart 24, 2018
Level: 
Youth
Description2: 

Ondervoeding is een ernstig probleem in Rwanda.  Achtendertig procent van de Rwandezen lijdt aan ondervoeding.

Het zijn vooral moeders en hun kinderen van 5 jaar of jonger die het meest ondervoed zijn. De staat heeft de nodige middelen vrijgemaakt om het probleem uit te schakelen.

De NGO waarvoor ik werk heeft een programma gestart om Kitchen Gardens te installeren in het huishouden van elke begunstigde.

Mijn taak bestaat er hoofdzakelijk in te werken met de meest kwetsbare gezinnen in de plattelandsgebieden van de zuidelijke provincie van Rwanda. Zoals ook in andere regio's het geval is, veroorzaakt ondervoeding bij kinderen lichamelijk en geestelijk lijden, vertraagt het de groei, vermindert het de levensverwachting en neemt het sterftecijfer bij kinderen toe. De Kitchen Gardens bieden diverse voordelen ten opzichte van groentetuinen.

Ze zijn dichter bij de keuken geïnstalleerd, waardoor het voor vrouwen gemakkelijker is om de maaltijden te bereiden. Ze kunnen de producten gemakkelijk spoelen met water uit de keuken. De groenten zijn het hele jaar door verkrijgbaar en ze zijn biologisch.

De productie is gereserveerd voor gebruik door het gezin. Het overschot kan naar de plaatselijke supermarkt worden gebracht en draagt bij aan het gezinsinkomen. Goede onderhoudspraktijken zoals 'mulchen', 's morgens en 's avonds water geven tijdens het droge seizoen, en preventief onderhoud zijn nodig om de Kitchen Gardens productief en duurzaam te houden.

Op deze manier zullen de Kitchen Gardens bijdragen tot de bestrijding van ondervoeding, door het dieet van het gezin te verbeteren dankzij de bereiding van evenwichtige maaltijden.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.