Integratie van jongeren in het landbouwopleidingscentrum (CAPAM) in Kameroen

Integratie van jongeren in het landbouwopleidingscentrum (CAPAM) in Kameroen
CAPAM is een landbouwopleidingscentrum in het dorp Zamakoé, wat zich bevindt op ongeveer 7 km van de stad Mbalmayo, Kameroen. CAPAM wil een nieuwe generatie plattelandsondernemers stimuleren die in staat is de door de Kameroense autoriteiten bepleite uitdaging van de landbouw van de tweede generatie aan te gaan.
Video Duration: 
02:54
Creator: 
M. France NGONO BA’ANA
Date: 
woensdag, februari 14, 2018
Level: 
Adult
Description2: 

De schoolkaart van het technisch en beroepsonderwijs in het departement Nyong en SO'O werd in 2014 verrijkt door de komst van CAPAM. Dit is een landbouwopleidingscentrum in het dorp Zamakoé, ongeveer 7 km van de stad Mbalmayo. CAPAM wil een nieuwe generatie plattelandsondernemers stimuleren die in staat is de door de Kameroense autoriteiten bepleite uitdaging van de landbouw van de tweede generatie aan te gaan.

Om dit te bereiken, biedt CAPAM een uitgebreide opleiding aan voor jongeren in stedelijke en plattelandsgebieden. De aangeboden cursussen zijn gericht op algemeen onderwijs, theoretische en praktische cursussen in plantaardige en dierlijke productie zoals tomaat, chili, maïs, bonen, weegbree, banaan, cacao; kippen- en varkensfokkerij, visteelt en vele andere.

Wij begeleiden momenteel een vijftigtal leerlingen van de 4e promotie

Bij CAPAM vallen sommige leerlingen op door hun vitaliteit. Om deze atypische paden te belichten, gaan we een jonge derdejaarsstudente ontmoeten.

Juffrouw, kunt u zich voorstellen?

Mijn naam is BEFOLO BENGONO Esperance. Ik ben 28 jaar oud en ik ben een derdejaarsstudente aan CAPAM. Ik ben van Mvele afkomst uit Nkosso bij Awae. Wat ik in de landbouw bereik, heb ik te danken aan de steun van mijn familie en uiteraard aan de opleiding die CAPAM aanbiedt.

Ik kweek de weegbree van macabo. Momenteel heb ik twee boerderijen in het dorp Fakele, in het district Mbalmayo in Centraal-Kameroen. De ene is sinds juli 2017 in productie; de andere, een perceel van 1,5ha, wordt momenteel aangelegd. Mijn familie helpt me bij al het werk.

Met het inkomen dat ik uit mijn landbouwactiviteiten haal, kan ik mezelf onderhouden, mijn opleiding betalen en andere projecten overwegen. Ik help ook mijn familie met bepaalde uitgaven. Mijn grootste wens is om mijn boerderijen uit te breiden, zodat ik meer kan verdienen en een echte landbouwondernemer kan worden.

BEFOLO BENGONO Espérance is een model, een voorbeeld dat gepromoot moet worden. CAPAM en ADD zijn trots op haar en nodigen haar kameraden, jongeren uit andere centra en de bewoners van de gemeenschappen uit om haar voorbeeld te volgen.

Beste jongeren, de landbouw is een beroep dat de producent voedt. Of u nu afgestudeerd, werkzoekend of werkloos bent, kom u inschrijven bij CAPAM en wij zullen van u verantwoordelijke, tevreden en actieve burgers maken die zorgen voor de ontwikkeling van uw gezinnen en gemeenschappen.

Gerealiseerd door: De heer France NGONO BA'ANA, Media-coach van het Centrum

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.