Hoeveel kan ik uitgeven?

Hoeveel kan ik uitgeven?
Deze video heeft als doel om de aandacht van de mensen te vestigen op het berekenen van hun uitgaven en het kennen van hun financiën. Het is ook belangrijk om bewuster om te gaan met overconsumptie, wat een van de belangrijkste oorzaken van financiële problemen is.
Video Duration: 
03:15
Creator: 
Herbert
Date: 
zondag, april 14, 2024
Level: 
Youth
Description2: 

Hoeveel kan ik uitgeven?

Dit is een eenvoudige vraag, maar er wordt niet veel over nagedacht en slechts weinigen geven er een antwoord op. Daardoor groeit de schuldenlast van ondernemers en van de bevolking, wat talrijke problemen veroorzaakt voor gezinnen en voor de economie. Maar blijf kalm! Er is een oplossing.
Ik ben een financiële voorlichter in Feira de Santana - Bahia, die verslag uitbrengt over de redenen en de trieste realiteit van mensen met schulden, en mogelijke oplossingen voor hun problemen.

Vele ondernemers komen bij mij op zoek naar een wonderoplossing om hun rekeningen in evenwicht te brengen en hun krediet te herstellen, want door hun dagelijkse taken hebben ze soms geen tijd of geen zin om hun uitgaven te registreren en te analyseren.
Ik begreep dit toen een echtpaar, die eigenaar zijn van een bakkerij, in financiële problemen geraakte omdat ze geen boekhouding van hun uitgaven bijhielden en het geld van het bedrijf gebruikten voor buitensporige huishoudelijke uitgaven.
Omdat financiële educatie geen deel uitmaakt van de Braziliaanse cultuur, vindt een groot aantal van onze mensen financiële wiskunde niet aantrekkelijk, en zijn zij niet in staat hun rekeningen af te sluiten aan het einde van de maand. Het gaat echter niet alleen om het verwaarlozen van een boekhouding, andere factoren zijn even schadelijk, zoals het onvermogen om de eigen uitgaven te berekenen.

In deze geglobaliseerde en extreem kapitalistische wereld gebruiken grote bedrijven, met behulp van perverse marketing, vele strategieën en psychologische oproepen om meer krediet te verstrekken en meer te verkopen, zonder zich zorgen te maken of wat zij doen goed of slecht is voor hun klanten. Het consumptiegedrag overschrijdt dus de grenzen van het financiële gezond verstand en vermogen.
En wat zijn de gevolgen? Dat zijn er vele! Ze gaan van verlies van krediet voor echt noodzakelijke aankopen, tot fysieke, psychologische en sociale problemen, die echte obstakels in het leven van mensen vormen.
Maar niet alles is verloren; er zijn instellingen, sites, nieuwsberichten op televisie die een leidraad bieden voor het oplossen en herschikken van iemands financiën, waardoor een consument zich bewust wordt van zijn werkelijke behoeften en financiële draagkracht. Dit hangt echter sterk af van iemands eigen houding ten aanzien van stilstaan, nadenken, het bijhouden van een boekhouding en een antwoord op een eenvoudige vraag:
HOEVEEL KAN IK UITGEVEN?

Translation done by Pietro Betlem, student in translation at the Vrije Universiteit Brussel

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.