Het gebrek aan elektriciteit in onze gemeenschap

Het gebrek aan elektriciteit in onze gemeenschap
Ana vertelt ons hoe het leven zonder elektriciteit eraan toe gaat in haar gemeenschap op het platteland in Mozambique.
Video Duration: 
02:20
Creator: 
Ana
Date: 
vrijdag, juli 15, 2016
Level: 
Youth
Description2: 

Hallo, mijn naam is Ana. Ik ben lerares in een landbouwschool (EFR) en ik leef in een kleine gemeenschap in het noorden van Mozambique.

Eén van de grootste problemen is het ontbreken van elektriciteit. Het is voor mij een grote uitdaging om primaire voedingsmiddelen te kunnen bewaren, wat niet evident is zonder elektriciteit. Ik kan niet anders dan mijn vlees- en viswaren te drogen en te pekelen om te bewaren. We koken sommige groenten maar zelfs op die manier blijft niets lang eetbaar.

Ook bemoeilijkt het ontbreken van elektriciteit mijn werk omdat het snel donker wordt, behalve op sommige plaatsen waar er natuurlijk licht is, kaarsen, lantaarns of kampvuren zijn. Daar kunnen we dan wel verhalen vertellen, liedjes maken, dansen en plaatselijke traditionele spelletjes spelen.

Van ontwikkeling is er weinig merkbaar in onze regio, waardoor het leven voor ons steeds duurder wordt. We moeten kaarsen, zonnepanelen, generatoren, batterijen en brandstof aankopen, alsook betalen om computers en GSM´s op te laden.

Het gebrek aan technologie heeft ook een effect op de studenten en leiders van de gemeenschap. Zij kunnen noch digitale informatie raadplegen en we zien weinig binnenlands nieuws, alsook reizen buiten het land wordt moeilijk door gebrek aan electriciteit.  Er is een gebrek aan engagement.

We hebben hoop dat er elektriciteit zal komen, maar de geografische ligging is nog een probleem. Ook het gebrek aan engagement bij de overheid, die zijn beloftes veelal niet nakomt, en het nodige budget dat hoog wordt geschat, geeft ons niet veel goede moed.

Het is moeilijk voor ons om te blijven geloven dat deze droom zal uitkomen. We blijven hoe dan ook hopen dat er op een dag licht in ons leven zal komen.

Bedankt.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.