GRP4 ECE, leren door spelen

GRP4 ECE, leren door spelen
Onderzoek toont aan dat het concept gender ontstaat bij kinderen tussen de drie en zeven jaar. Creativiteit leidt tot nadenken en nadenken leidt tot kennis. Kennis vergroot je kansen eindeloos.
Video Duration: 
02:44
Creator: 
Phili
Date: 
dinsdag, december 3, 2019
Level: 
Youth
Description2: 

Onderzoek toont aan dat het concept gender ontstaat bij kinderen tussen de drie en zeven jaar. Op zevenjarige leeftijd komen genderidentiteiten tot stand en stereotypen worden bevestigd. Deze stereotypen kunnen een langdurige invloed hebben op de manier waarop kinderen zich tot elkaar verhouden en hoe ze hun eigen potentieel en dat van anderen waarnemen.

Daarom moeten we onze kinderen van jongs af aan een genderbewuste kijk op zichzelf en op anderen bijbrengen, we noemen dit Early Childhood Education of ECE. Op deze manier ontwikkelen de kinderen zich ten volle volgens hun unieke en waardevolle talenten en interesses, los van hun gender.

Zuid-Afrika heeft nog niet voldoende kwaliteitsvolle ECE-programma’s om de schoolbestuurders te helpen bij de ondersteuning van de leerkrachten.  Met de toolkit die we in het GRP4 ECE-project hebben ontwikkeld, moedigen we hen aan om een genderbewuste kijk te promoten in een spel- en leeromgeving.

De kinderen kunnen exploreren zonder dat ze verteld worden waar ze moeten spelen en waarom: alles is mogelijk. Het moet wel alle relevante middelen bevatten om te leren en mag niet beperkt zijn tot een bepaald gender.

Zo is er bijvoorbeeld een kleuterschool die ervoor zorgde dat al hun kinderen van vier jaar oud de hele tijd buiten speelden. En de kinderen waren bijna de hele tijd zo vuil van het buitenspelen dat de ouders erover klaagden. 

Op de dag van de prijsuitreiking op school traden de kinderen op. Hun ouders waren zo verbaasd over de kennis en vaardigheden die hun kinderen hadden verworven door spelenderwijs te leren.

Creativiteit leidt tot nadenken en nadenken leidt tot kennis. Kennis vergroot je kansen eindeloos.

 

Vertaald door Anke Huybrechts, Mariam Al-Bouawad, Marieke van Burgsteden binnen het PerMondo initiatief. Gesponsord door Mondo Agit die vertalingen van Nederlands aanbiedt.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.