Is goed onderwijs mogelijk in een plattelandsomgeving?

Is goed onderwijs mogelijk in een plattelandsomgeving?
De school tracht mensen te inspireren om hun eigen situatie in vraag te stellen en om zelf naar oplossingen te zoeken.
Video Duration: 
02:11
Creator: 
Aldelice
Date: 
zondag, november 27, 2016
Level: 
Youth
Description2: 

Is goed onderwijs mogelijk in een plattelandsomgeving?

De Familie Landbouwschool (EFA) in Irará werkt op verschillende manieren met de school en de gemeenschap. We bieden cursussen aan in de vorm van een daguitstap. Het gaat daarin om een activiteit in een plattelandsomgeving waar de ouders van studenten en andere mensen van de gemeenschap aan deelnemen.

Mijn naam is Aldelice en ik werk voor de EFA in Irará als monitor. Ik ben een oud-leerling en ondersteun technische activiteiten, zowel binnen als buiten de school.

De school tracht mensen te inspireren om hun eigen situatie in vraag te stellen en om zelf naar oplossingen te zoeken.

We organiseren informatieve sessies waarin we over een bepaald onderwerp spreken, zoals woestijnvorming en andere uitdagingen die zich voordoen in regenarme gebieden. Ook organiseren we avondsessies gevuld met culturele activiteiten met mensen van buitenaf of van binnen de school. Elk jaar houden we tevens een seminarie waarin we debatteren over onderwijs in plattelandsgebieden.

Leraren en studenten wijden zich samen toe aan projecten zoals de regionale zaadbank, waarmee we de traditionele teelt van zaden trachten te versterken om niet te moeten onderdoen voor de genetisch gemanipuleerde soorten.

We brengen ook bezoeken aan families om zo het leven van de studenten en hen omgeving beter te leren kennen. Zo kunnen we ook feedback verzamelen over hoe de ouders en de gemeenschap ons ziet en over ons denkt. We voeren ook uitwisselingsprogramma’s uit om zo kennis uit te wisselen met mensen van andere streken. Het belangrijkste aspect van de opleidingen is de impact die de gemeenschap ondergaat.

We zijn steeds verwonderd over de blije reacties die we krijgen van de families, studenten en de gemeenschap.  We merken ook dat de school een belangrijke rol speelt in hun leven. Ik hou toezicht en begeleid de projecten volgens de methodologie van Paulo Freire: observeer, reflecteer en handel.

Samen met leraren en opzichters ontwikkelt men binnen de school activiteiten.
Men reflecteert met de hele familie binnen de gemeenschap.
Men keert terug naar school om hun ervaringen te delen.

Als onderwijzer wacht er bij elke bocht een nieuwe uitdaging.

 

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.