Gendergelijkheid

Nederlands
Gendergelijkheid

Hoe werk je aan gendergelijkheid in je klas?

De verschillen en ongelijkheid tussen geslachten bestaan ​​al jaren en blijven bestaan.

In sommige landen zijn er verbeteringen met betrekking tot gendergelijkheid, maar in andere landen, of het nu gaat om cultuur, religie of levensstijl, blijft de samenleving vrouwen beschouwen als ondergeschikt geslacht en worden voor vrouwen niet dezelfde kansen geboden als voor mannen.

Hoewel statistisch gezien de cijfers erop wijzen dat de meeste meisjes die van school worden gehouden, zich in landen in ontwikkeling bevinden. Geweld tegen vrouwen komt echter in ongeveer dezelfde percentages voor in ontwikkelde landen dan in landen in ontwikkeling; meer nog in ontwikkelde landen met de huidige lockdowns.

Gendergelijkheid is een belangrijke SDG(5) en mensen uit verschillende continenten willen dat doel bereiken. Een van de manieren om dit te doen, is door korte video's te maken waarin verschillende verhalen worden verteld, zodat anderen erover nadenken en ideeën aandragen.

Algemene vragen om het onderwerp gendergelijkheid in te leiden:

Leraren vragen de leerlingen ‘wat is genderongelijkheid’? Alle studenten samen moeten een definitie van genderongelijkheid opstellen. Wat denk je dat wij, als burgers, kunnen doen om de situatie van vrouwen en meisjes te verbeteren? Leg een situatie uit waarin u discriminatie jegens vrouwen of ongelijkheid tussen vrouwen en mannen constateerde. Wat is het verschil tussen gelijkheid en rechtvaardigheid? Als leerlingen het antwoord niet weten, dienen docenten het te verduidelijken:

“Gendergelijkheid, gelijkheid tussen mannen en vrouwen… betekent niet dat vrouwen en mannen hetzelfde moeten worden, maar dat hun rechten, verantwoordelijkheden en kansen niet afhangen van of ze als man of vrouw zijn geboren. Gendergelijkheid betekent een eerlijke behandeling van mannen en vrouwen op basis van hun respectieve behoeften. Dit kan gelijke behandeling omvatten of een behandeling die anders is, maar die als gelijkwaardig wordt beschouwd in termen van rechten, voordelen, verplichtingen en kansen. " – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

 

 

Voorbeelden van video's die men kan gebruiken:

→  Grote veranderingen komen van kleine acties (Guatemala)

  • Heeft het hoofdpersonage zijn mening over de rol van vrouwen veranderd? Hoe?

→  Kindhuwelijken in Senegal. (Senegal)

  • Wat is het probleem?
  • Waar komt het probleem vandaan?
  • Wat zijn de mogelijke oplossingen om het probleem aan te pakken?

Een lijst van video´s over gendergelijkheid

 

 

 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.