De Boom

De Boom
Het is noodzakelijk dat de mensheid en de lokale organisaties zich bewust worden van de gigantische voordelen die elke boom ons biedt.
Video Duration: 
02:55
Creator: 
Regino Natividad Lopez Arreaga
Date: 
vrijdag, februari 10, 2017
Level: 
Youth
Description2: 

De boom was en zal altijd de beste vriend blijven van de mens en de levende wezens. Hij zet koolstofdioxide om in zuurstof, biedt schaduw, is een natuurlijke woonplaats en voedingsbron voor sommige dier- en plantensoorten.

Een boom kan ook dienen als spons om de valsnelheid van het regenwater af te remmen en het langzaam te laten vallen. Zo filtert de bodem het water makkelijker en nemen de aquifers het water beter op. De wortels houden het water vast waardoor ze niet uitdrogen, niet eroderen en modderstromen vermijden. Gezonde wortels leveren goed brandhout, organisch materiaal, hout voor woningbouw en meubels, etc.

Bomen bevorderen ook de emotionele stabiliteit door in contact te komen met de natuur. Ze hebben ook medicinale voordelen naargelang de boomsoort.

Jammer genoeg krijgen bomen niet de nodige belangstelling, ook al worden ze aangetast door talloze factoren, waaronder door onwetendheid, gebrek aan informatie, het snelgroeiende bevolkingsaantal, het overmatige gebruik van hout en/of landbouwpraktijken om de productie te verhogen.

Ze worden ook aangetast door ouderdom, wind en kwalen zoals: keverplagen, parasitaire planten, schroefwormvliegen en boorwormen.

Bovendien kappen ze bomen voor meer rijkdom in plaats van uit noodzaak. Wereldwijd vermindert het debiet van bronnen, rivieren en beken, wat hier een bewijs van is.

Hedendaags bestaan er organisaties in Guatemala ter verdediging van het water wegens schaarste.

Het is noodzakelijk dat de mensheid en de lokale organisaties zich bewust worden van de gigantische voordelen die elke boom ons biedt. Richtlijnen moeten worden ingevoerd die gericht zijn op het correcte gebruik van hernieuwbare en niet-hernieuwbare grondstoffen.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.