Irreguliere emigratie

Irreguliere emigratie
Tambacounda is een van de regio's van Senegal die het meest getroffen is door clandestiene emigratie. We moeten dringend naar oplossingen zoeken om deze plaag tegen te gaan, want we zijn allemaal bezorgd. Opleidingen, herintegratie en zelfstandige arbeid moeten volgens mij de basis vormen van ons beleid ter bestrijding van deze emigratie.
Video Duration: 
02:06
Creator: 
Abdoulaye Ka
Date: 
woensdag, oktober 30, 2019
Level: 
Youth
Description2: 

Tambacounda is een van de regio's van Senegal die het zwaarst getroffen is clandestiene emigratie. De reden hiervoor is de geostrategische ligging de grenspositie van Tambacounda. 

In mijn regio wordt de jeugd meer en meer blootgesteld aan deze plaag die onze hele bevolking treft.
De belangrijkste oorzaken van emigratie zijn de steeds moeilijker wordende levensomstandigheden en het zoeken naar werk.

In de loop van mijn onderzoek heb ik gesprekken gevoerd met terugkerende migranten. Sommigen onder hen zijn mijn vrienden en hebben me over hun reis verteld. De weg naar Europa is moeilijk, veel mensen verliezen hun leven in de woestijn of in de diepte van de zee. Maar dit vormt geen obstakel voor de jongeren. Ze zijn bereid de risico's te nemen om hun doelen te bereiken.

Eén land, Libië, trekt in het bijzonder onze aandacht. Libië is het land die veel van de migranten opvangt die een poging hebben gedaan de Middelandse Zee over te steken om het Westen de bereiken. Die migranten zijn het slachtoffer van racisme, vreemdelingenhaat, gevangenshap, verkrachting, slavernij, enzovoort. 

We moeten dringend naar oplossingen zoeken om deze plaag te bestrijden, want het betreft ons allemaal. Volgens mij, moeten opleidingen, herintegratie en zelfstandige arbeid de basis vormen om deze emigratie te kunenn bestrijden. 

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.