De strijd tegen de woestijnvorming in het uiterste Noorden van Kameroen

De strijd tegen de woestijnvorming in het uiterste Noorden van Kameroen
Ik kom uit een regio in de Sahelzonedieerg lijdt onder de gevolgen van het onafgebroken oprukken van de woestijn.
Video Duration: 
00:00
Creator: 
Benoit Birwe - Mahamat Kidam
Date: 
dinsdag, juni 5, 2018
Level: 
Youth
Description2: 

Ik ben MAHAMAT KIDAM en heb schoolgelopen aan de LOGONE BIRNI Familie Landbouwschool in de buurt van KOUSSERI, in het Uiterste Noorden van Kameroen, waar ik een landbouwopleiding heb gevolgd.

De regio waar ik vandaan kom, bevindt zich in de Sahelzone en is begroeid met steppevegetatie.

Die heeft erg te lijden onder de gevolgen van de vorderende woestijnvorming. Er is droogte, afname van landbouwgrond, geringe neerslag, waterschaarste, dreigende hongersnood.

De oorzaken hiervoor zijn te vinden bij transhumance veehouderij, het overmatige en ordeloze hakken van brandhout, de productie van kool, de vernieling van vegetatiebedekking door bosbranden, overbegrazing en zwerflandbouw.

Bovendien wordt de regio geteisterd door kuddes wilde kamelen en olifanten die al wat zich op hun pad bevindt, onder de voet lopen.

Op de Family Farm School hebben we geleerd hoe belangrijk het is om het milieu te beschermen en hebben we een opleiding in biologische landbouw gekregen, voor een duurzaam beheer van onze natuurlijke reserves.

Zonder bomen geen leven!

Daarom ben ik aan het einde van mijn opleiding actief geworden in mijn gemeenschap. Samen met de gemeente en het Ministerie van Bos- en Wildbeheer zorgen we voor zaailingen om akkerland te herbebossen met vruchtbare soorten. We promoten het gebruik van modernere kachels waarmee het hout langer brandt, we delen kennis rond milieuvriendelijke landbouwtechnieken: stikstofbindende planten, terrascultuur.

Zonder bomen geen leven!

 

Laten we bomen planten om de woestijnvorming tegen te gaan!

 

 

 

 

Nederlandse vertaling binnen het PerMondo project voor de gratis vertaling van websites en documenten voor NGO's en non-profit organisaties. Project onder leiding van Mondo Agit. Vertaler: Stephanie Lesaffer. Proeflezer: Charlotte Demedts

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.