De GRIS in Evergem vertelt haar verhaal

De GRIS in Evergem vertelt haar verhaal
De Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking, GRIS, voorziet jaarlijks middelen voor noodhulp en subsidies aan ongeveer 15 projecten in het Zuiden.  Al deze projecten worden opgevolgd door inwoners van Evergem. 
Video Duration: 
02:59
Creator: 
GRIS EVERGEM
Date: 
maandag, juni 28, 2021
Level: 
Youth
Description2: 

Ik ben de reus Rosita Sami. Sami betekent “vriend” in het Kichwa.  Zo verwijst mijn naam naar de Stedenband met Guaranda in Ecuador. 

In 2016 werd ik gemaakt door een groep vrijwilligers uit Evergem en kunstenaar Pablo Sanaguano uit Ecuador.  De vrijwilligers zijn allemaal lid van de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking, kortweg de GRIS.

Samen met de gemeente Evergem, streven zij ernaar om zich in te zetten voor een meer solidaire en rechtvaardige wereld. 

De GRIS voorziet jaarlijks middelen voor noodhulp en subsidies aan ongeveer 15 projecten in het Zuiden. 
Waaronder, begeleiding van ex-kindsoldaten en hun familie in Oeganda, materiële en pedagogische ondersteuning van scholen in Burkina Faso en Madagascar,  opvang en opleiding van sociaal kwetsbare jongeren in Brazilië en Honduras. Al deze projecten worden opgevolgd door inwoners van Evergem. 

In mijn rok zitten 17 zakken die elk 1 kaart bevatten met een verwijzing naar een Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling,  vaak afgekort in het Engels als SDG. Dit zijn doelen die de Verenigde Naties heeft opgesteld en die gerealiseerd moeten zijn tegen 2030. Deze doelen zijn niet alleen gericht op problemen in het Zuiden, maar evenzeer op wereldwijde problemen zoals, de klimaatcrisis, 
lucht- en watervervuiling, migratie en ongelijkheid.

De GRIS wil mij helpen om de SDG’s te behalen. Zie je die kleine reusjes naast mij?  Ze werden gemaakt door leerlingen van het 4de leerjaar die een schoolproject volgden van de GRIS.In dit project zochten ze naar wat we hier in Evergem kunnen doen om de armoede in het Zuiden te verminderen. Bijvoorbeeld door een eerlijke prijs te betalen voor kledij en voedingswaren, of door de auto minder te gebruiken, of door 1 dag in de week geen vlees te eten.

Ik voel me goed in Evergem, want ik zie dat men zich inzet voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. In 2019 werd Evergem zelfs gehuldigd als “straffe SDG-pilootgemeente”. Toch moet er nog veel gebeuren en 2030 komt vlug dichterbij. Het is nodig zich hier plaatselijk meer te richten op duurzame keuzes. 

De GRIS wil dit stimuleren door over te schakelen op een Lokaal Mondiaal Beleid. 

Zo hopen we in 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken en te leven in een wereld die beter is voor iedereen.

 

Opmerking van de auteurs:

Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan de gelijkwaardigheid en kracht van alle partners. Het GRIS werkt hieraan door de projecten in het Zuiden een stem te geven. Dit gebeurt via een filmproject met Comundos. De partners uit het Zuiden werken samen met de mensen van Evergem, maar de mensen uit het Zuiden bepalen wat er in de film wordt besproken. Dit is nodig om een juist beeld te krijgen. De meeste films die momenteel in omloop zijn, zijn gemaakt vanuit een westers perspectief.

Rating: 
3

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.