Biodiversiteit van hier en vandaag

Biodiversiteit van hier en vandaag
Gabrielle is een toekomstige bioloog en milieuwetenschapper. Met veel plezier doet ze mee aan een project dat kennis over biodiversiteit overbrengt aan groepen mensen in beschermde gebieden.
Video Duration: 
03:08
Creator: 
Gabrielle
Date: 
maandag, februari 13, 2017
Level: 
Youth
Description2: 

Biodiversiteit in Central Cebu Protected Landscape

Ik ben Gabi, een afstuderende bioloog en milieuwetenschapper. Vooraleer ik bij een NGO werkte, had ik wel eens verslagen van het Departement van Milieu en Natuurlijke Bronnen over Central Cebu Protected Landscape (CCPL) gelezen. Ik was onder de indruk van de manier waarop die verslagen over de beschermingsstatus van het beschermde landschap waren geschreven.  
Uitgestorven diersoorten waren opnieuw ontdekt en er waren ook nieuwe soorten ontdekt. Zijn deze inheemse planten en dieren echter wel echt beschermd in het gebied? Toen ik begon te werken bij de NGO werd ik geconfronteerd met de harde realiteit van de problemen waar het beschermde landschap tegenwoordig mee te maken heeft.

Het gebrek aan kennis van de lokale bewoners in het gebied over biodiversiteit was teleurstellend. Dat is de oorzaak van een reeks opeenvolgende problemen.

Eén van die problemen is de productie van houtskool waarvoor enorm veel bomen gekapt worden. Hierdoor worden inheemse dieren beroofd van hun leefomgeving. Ook zijn er veel nieuwe bomen geïntroduceerd, zoals de mahonieboom. Dit is een probleem omdat daardoor de inheemse planten niet goed groeien. De bossen waar mahoniebomen zijn geplant worden beschouwd als biologische ´dode zones´, omdat er simpelweg minder diversiteit aan flora en fauna is.

Zelfs met deze problemen in het beschermde gebied is het niet te laat. We kunnen de biodiversiteit in het bos laten terugkeren door middel van het juiste milieubeheer.
Het project waar ik nu mee bezig ben is nog maar net van start gegaan. Ons grootste doel is het verbeteren van de duurzaamheid in het beschermde gebied op lange termijn. Zoals het beschermen en behouden van de unieke biodiversiteit en de watervoorziening.

We willen het milieubeheer en de milieubescherming verbeteren en ook het onderwijs aan de lokale bevolking, zodat zij meer kennis hebben over het beschermde gebied. Hiermee hoop ik dat wij allemaal bewust over biodiversiteit kunnen gaan nadenken.

Vertaald door Mandy van Oirschot binnen het PerMondo initiatief. Gesponsord door Mondo Agit.

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.