Over Comundos

Missie
Comundos wil de emancipatie, het kritisch bewustzijn en de identiteitsontwikkeling bij jongeren stimuleren door hun mediageletterdheid en online communicatievaardigheden te versterken. We doen dat door leraren, directeurs en opvoeders op te leiden. Comundos maakt van hen multiplicatoren van mediawijsheid voor hun gemeenschap. Daarnaast wil Comundos mensen wereldwijd een stem geven in een interculturele dialoog, zodat hun uitdagingen weerklank vinden, wereldwijd.

Wat voor soort opleiding willen we realiseren die tegelijkertijd kritisch denken ontwikkelt, evenals samenwerking, creatieve ontwikkeling, innovatie, flexibiliteit en communicatie? Hoe kunnen we het mogelijk maken om efficiënt te leren binnen en buiten de schoolcontext in deze wereld van toenemende complexiteit en wereldwijde uitdagingen?

Comundos gebruikt het ‘digital storytelling’ als een didactisch hulpmiddel, gebruikmakend van analyse en reflectie op de context en omgeving van jonge mensen. We geven ‘Train-De-Trainer’ workshops om jongeren de technieken van het verhalen vertellen te leren, evenals de technologie voor het digitaliseren en verspreiden van de verhalen en om strategisch en kritisch met nieuwe media om te gaan.

Op een onderzoekende en participatieve manier ontdekken we de kracht van het vertellen van verhalen samen met leraren en jongeren. Verhalen geven kleur en diepgang, brengen erkenning en verbondenheid, geven betekenis en bieden perspectief. Ieders verhaal draagt bij aan het grotere plaatje, waarin elke stem telt. Zo is de kiem gelegd voor burgerjournalistiek, en heeft dit ook betrekking op thema’s zoals wereldburgerschap, mediageletterdheid, inter- en intra persoonlijke vaardigheden. Comundos helpt jonge mensen op weg naar een intercultureel dialoog dat verschillende nationaliteiten, afkomst, talen, etnische groepen en religies met elkaar verbindt tot een wereldwijde duurzame samenleving.

Comundos is al jaren actief in Kameroen, Rwanda, Mozambique, Honduras, Guatemala, Brazilië, België en de Filippijnen, waar gemeenschappelijke onderwerpen zoals klimaatverandering en plattelandsontwikkeling vaak worden besproken. De makers van deze authentieke verhalen gaan wereldwijd de dialoog aan.

 

Comundos vzw

Ruimtevaartstraat 8 - 2800 Mechelen
Belgium

Ondernemingsnummer: 0553.891.873

Hans Vanderspikken
Gérard Verhelst
Jurgen  D´ Ours
Bart Vetsuypens

Rekening om de projecten te ondersteunen :
BE11 1030 2973 8248

Context
Vandaag hebben de meeste ontwikkelingslanden wel toegang tot ICT, maar missen ze een strategisch en pedagogisch plan om hun bevolking mediawijs te maken. ICT en mediawijsheid zijn dé onmisbare tools voor identiteitsontwikkeling bij jongeren, kritisch bewustzijn en emancipatie. Mensen missen vaak (objectieve) informatie en kennen de kracht van mediaconsumptie en vooral mediaproductie onvoldoende. Daarnaast komen de bekommernissen van mensen in het zuiden bij ons weinig aan bod.

Cette traduction en néerlandais a été rendue possible grâce au projet PerMondo: traduction gratuite de sites Web et de documents pour des organisations à but non lucratif. Un projet géré par Mondo Agit. Traducteur: Femmy Posthuma.

Nederlands

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.