´Propere rivier´-project, waar de school en de gemeenschap het samen opnemen.

´Propere rivier´-project, waar de school en de gemeenschap het samen opnemen.
Het volgende schoolproject heeft ´propere rivier´ als thema.Het is een creatie van een voormalige student, gericht op de afvalinzameling in de gemeenschap en gaat over de bewustmaking om het milieu te beschermen. Het project is al aan zijn 17e editie toe.
Video Duration: 
02:00
Creator: 
Larissa
Date: 
donderdag, mei 21, 2015
Level: 
Youth
Description2: 

Mijn naam is Larissa, ik ben 15 jaar oud en een student van de Koning Albert I CEFFA (school voor gezinsboerderijen). Ik zal het verhaal vertellen van het ´Schone rivier´-project, dat in 1998 werd opgestart door voormalig student en huidige leraar van het Instituut 'Dirceu Tardem'.

Hij zag in die tijd een noodzaak om het project te starten omdat, in tijden van zware regenval en overstromingen, een grote hoeveelheid plastic zakken met pesticiden in het water terechtkwamen en de neiging hadden zich op te hopen als afval in het gebied. Het project is opgezet om het bewustzijn binnen onze gemeenschap te vergroten, zodat inwoners geen vuilnis op straat of op de oevers van bronnen zouden werpen en zo toekomstige watervervuiling voorkomen in de regio.

We moeten hierover nadenken, omdat dit water niet alleen wordt gebruikt om te drinken, maar ook nodig is voor de irrigatie van landbouwgewassen die worden geteeld door gemeenschappen in het gebied.

Eens per jaar nemen wij, studenten, georganiseerd per gemeenschap, actief deel aan vuilnisophaling en sensibilizering, samen met de leraren. We hebben ook de mogelijkheid om ontwerpen te maken, waarvan de beste wordt geselecteerd om op T-shirts te worden afgedrukt. Na de implementatie van het project zien we een sterke verbetering omdat er geen pesticidenverpakkingen in rivieren meer te vinden zijn en acties zoals selectieve afvalinzameling in de gemeenschap zijn opgestart.

Dit initiatief ter bescherming van het milieu werkt en elk jaar nemen alle studenten deel aan lessen in milieu-educatie, waardoor ze het woord over het belang van behoud en zorg voor het milieu kunnen verspreiden.

Dit jaar zal ons thema zijn: "De 17e editie SCHONE RIVIER VOOR EEN BETERE WERELD" en we zullen een volledige week werken met lezingen en presentaties, herstel van bronnen, behoud van oeverbossen en andere onderwerpen. 

Wil je mee betrokken zijn voor ons milieu ? 

Rating: 

Een gift voor Comundos

donateComundos ondersteunt al jaren afgelegen gemeenschappen in de wereld door kritisch denken, mediageletterdheid en het gebruik van communicatietechnologie te onderwijzen. Om dit effectief te kunnen doen, hebben we uw steun nodig voor computers, vertalingen, cursussen en beheer van sociale media.

Bij voorbaat dank!

Comundos - Crelan bank
BE11 1030 2973 8248

Om maandelijkse donateur te worden.